StoryEditor

Ubezpieczenie bydła mlecznego od upadków i uboju z konieczności na skutek chorób i wypadków – pierwszy tego typu program wkracza na rynek polski!

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od upadków dotychczas obejmowało jedynie wystąpienie takich zjawisk jak huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina. Często ubezpieczenie gospodarstwa jest jednym z warunków, aby otrzymać jakiekolwiek wsparcie, nie tylko ze strony ubezpieczyciela, ale również z budżetu państwa, czy dotacji unijnych.
09.02.2024., 07:20h

W firmach ubezpieczeniowych jest możliwość ubezpieczenia zwierząt, co obejmuje szkody w wyniku padnięcia, ale jedynie na skutek huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, czy lawiny czyli tzw. flexy. Zatem obecnie dostępne ubezpieczenia oferowane na rynku polskim nie obejmują szkód powstałych na skutek takich zdarzeń jak ubój z konieczności lub padnięcie w wyniku chorób lub wypadków typu złamanie kończyn czy szkód okołoporodowych.

Nowa forma ubezpieczenia – ubezpieczenie od padnięcia w wyniku choroby

- Weszliśmy we współpracę z jednym z czołowych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce PIB Broker S.A. oraz największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w PZUW TUW. Dotychczas w Polsce nie funkcjonowały ubezpieczenia bydła od padnięć czy zachorowania w wyniku choroby.

Ubezpieczenie gospodarstwa od podstawowych ryzyk typu ogień, huragan, powódź, uderzenie pioruna czy osunięcie ziemi nie zabezpieczało w dostateczny sposób interesów hodowców, zatem ich podstawowe źródło dochodu w postaci inwentarza żywego pozostawało niezabezpieczone.

Ubezpieczyciele obawiali się podejmowania ryzyk związanych z ubezpieczeniem zwierząt z uwagi na ich kiepską identyfikację opartą jedynie na kolczykach montowanych do uszu (te często ulegają zagubieniu, ponadto zachodziło ryzyko przepinania kolczyków na inne zwierzęta) oraz zbyt małej wiedzy o tym co dzieje się w danych gospodarstwie.

Prezentując cały nasz system oparty na microchipach wszczepianych podskórnie, które gwarantują ubezpieczycielowi niepodważalną identyfikację tych zwierząt, PZUW podjęło temat ubezpieczenia zwierząt w formule obejmującej tak szeroki zakres ubezpieczenia. Program ubezpieczeniowy jest gotowy i w pierwszym kwartale br. będziemy wchodzić z nim w rynek przy współpracy z Polską Izbą Mleka – mówi Sebastian Przeniosło, prezes Farm Innovations S.A.

Pewnemu ograniczeniu podlegać będzie ryzyko kradzieży z uwagi na fakt, iż w praktyce obiekty w których przebywają zwierzęta nie są odpowiednio zabezpieczane w rozumieniu trwałego zamknięcia uniemożliwiającego przedostanie się do obiektów osób trzecich, jednakże jesteśmy przekonani, że rozszerzenie oferty produktowej Farm Innovations o testowany obecnie system Antrack, którego zadaniem jest badanie lokalizacji zwierząt pozwoli na odważniejsze podejście ubezpieczyciela również do tego ryzyka – kontynuuje S. Przeniosło.

Likwidacja szkody będzie prosta?

- Likwidacja szkody będzie bardzo prosta, ponieważ PZUW będzie bazowało głównie na oświadczeniach lekarzy weterynarii, należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku większych zdarzeń bądź jakichkolwiek wątpliwości ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwości rozszerzonej weryfikacji i włączenia własnych ekspertów – wymienia S. Przeniosło.

Dzięki partnerstwu zawiązanemu z Polską Izbą Mleka, która jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej, utworzoną z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem przygotowujemy wdrożenie tego projektu ubezpieczeniowego za pośrednictwem wybranych spółdzielni mleczarskich. Stawiamy tutaj przede wszystkim na partnerstwo i wymianę doświadczeń. Połączenie ubezpieczeń z technologią opartą na microchipach wszczepianych podskórnie stanowi o wysokim poziomie innowacyjności programu, co ma swoje przełożenie na atrakcyjność składki za tak szeroki zakres ubezpieczenia.

Przynależność do wybranej spółdzielni mleczarskiej oraz implementacja systemu Stado.pl z technologią SAiND pozwalającą na stały monitoring zdrowotności zwierząt oraz ich dobrostanu jest obligatoryjnym elementem dopuszczającym do zawarcia ubezpieczenia.

Na razie pilotaż prowadzony jest na bydle mlecznym, jeśli wszystko się powiedzie, rozpoczniemy prace nad przygotowaniem tożsamego programu dla bydła mięsnego – dodaje prezes Farm Innovations S.A.

Szczegóły dotyczące tej formuły ubezpieczenia, będą tematem jednej z prelekcji podczas Forum Mleko, które odbędzie się 7 marca niedaleko Łomży. Już dziś serdecznie zapraszam do rejestracji, gdyż liczba miejsc jest ograniczona, a czasu na zapisy coraz mniej.

Ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą

ARiMR przypomina, że do 15 marca 2024 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 marca 2024 r. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub drogą internetową – na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR – dodaje ARiMR.

ARiMR przypomina, że rolnicy ubiegający się o przyznanie wsparcia muszą też posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność rolnicza. Oprócz tego umowa ubezpieczenia lub polisa dołączone do wniosku powinny obejmować co najmniej: 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła.

Dopłaty do ubezpieczenia

- Dofinansowanie ma formę 70-proc. dopłaty do zapłaconej składki, pod warunkiem że z umowy lub polisy wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. produkcji zwierząt. Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r., a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia – wyjaśnia ARiMR.

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 17:14