Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Polski ziemniak – nadzieja czy niespełnione plany

Obrazek

Opłacalność krajowej uprawy ziemniaka zależy m.in. od sytuacji na krajowym rynku, w tym przepisów fitosanitarnych i możliwości eksportowych. Reformę tej produkcji zapowiadała rządowa inicjatywa „Program dla polskiego ziemniaka”. Warto więc sprawdzić, co dzieje się z tym ambitnym projektem.

Janusz Biernacki24 lipca 2021, 18:45
Program dla polskiego ziemniaka” powstał w 2018 r. w MRiRW w porozumieniu z krajowymi przedstawicielami tej branży. Postępująca profesjonalizacja tej uprawy powoduje, że pomimo drastycznie zmniejszonego areału, obecnie do ok. 230 tys. ha, coroczne zbiory bulw wynoszą 8–9 mln t, z wyjątkiem lat o dużym deficycie opadów. Są one wyższe od krajowego popytu, szacowanego na ok. 6 mln t. Krajowy potencjał produkcyjny nie jest więc w pełni wykorzystywany. Potrzebny jest zwłaszcza wzrost eksportu ziemniaka na rynki UE oraz do innych krajów. Tak się jednak nie dzieje...
Ograniczenia eksportowe
Jedną z głównych przyczyn takiego stanu są ograniczenia eksportowe, wynikające z dość powszechnie występującej u nas kwarantannowej bakterii Clavibacter sepedonicus (Cs), sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. W związku z tym w ostatnich latach służby fitosanitarne wprowadziły ograniczenia w dostępie polskich ziemniaków na rynki zagraniczne. Sytuację tę ma zmienić przyjęty program, którego głównym celem jest wyeliminowanie patogenu z profesjonalnej produkcji ziemniaka, co zapewni swobodny dostęp polskiego surowca na rynki unijne oraz krajów trzecich, a w konsekwencji poprawi opłacalność tej uprawy.
Bilans dokonań
Przewidywano, że program będzie realizowany przez 4 lata i pozwoli osiągnąć poprawę zdrowotności upraw ziemniaka w stopniu umożliwiającym zniesienie dodatkowych wymagań, związanych z ich eksportem. Stan jego realizacji nie jest jednak zbyt optymistyczny, chociaż opracowano nowelizację kilku rozporządzeń MRiRW, regulujących zasady produkcji ziemniaka, pozwalających wdrożyć do praktyki ustanowiony program. Bardzo ważnym elementem jest też wprowadzenie rejestru profesjonalnej produkcji i obrotu ziemniakami. Prowadzi się ponadto szkolenia służb doradczych i rolników na temat bioasekuracji, w tym przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Cs w całym procesie produkcji i obrotu ziemniakami...
Pełny tekst o zaawansowaniu prac nad programem "Polski ziemniak" znajdziesz w nowym wydaniu kwartalnika "Ziemniaki" 3/2021. Dodatek można zakupić tylko z prenumeratą miesięcznika "top agrar Polska".
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)