StoryEditor

Polskie ziemniaki coraz zdrowsze

Polscy producenci handlują ziemniakami nie tylko w kraju, ale również z państwami UE i poza unijnymi. W każdej z tych sytuacji wymagana jest odpowiednia zdrowotności i jakość bulw, przede wszystkim sadzeniaków oraz bulw towarowych.
05.10.2021., 13:10h
Dla wymiany handlowej bardzo istotne są informacje przedstawiane corocznie przez Komisję Europejską, a opracowane na podstawie wyników kontroli urzędowych państw członkowskich UE pod kątem najważniejszych agrofagów ziemniaczanych, zwłaszcza kwarantannowej bakterii Clavibacter sepedonicus (Cs), sprawcy bakteriozy pierścieniowej. We wrześniu br. przedstawiono dane dla ziemniaków ze zbiorów w 2020 r.
Z przedstawionych przez Komisję danych, obejmujących rok zbioru 2020 wynika, że uprawiano w Unii ziemniaki na powierzchni 1,432 mln ha. Areał uprawy w Polsce daje nam pierwsze miejsce w Unii Europejskiej w przypadku ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych (tzw. towarowych) oraz czwarte miejsce dla sadzeniaków, po Holandii, Francji i Niemczech.
Skala badań krajowych
Dla zbioru 2020 do badań pod kątem bakterii Cs pobranych 17 140 prób z ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych oraz 10 746 z sadzeniaków (łącznie 27 886). Patogen wykryto w 9 partiach sadzeniaków oraz 760 pozostałych ziemniaków. Dla wszystkich państw członkowskich UE, łącznie z Polską, wartości te wyniosły 16 partii sadzeniaków oraz 822 partie ziemniaków tzw. towarowych.
Pomimo nadal znacznej liczby wykryć w Polsce, w ciągu ostatnich 17 lat, tj. od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. widać, że sytuacja ulega zdecydowanej poprawie. Poziom porażenia, czyli stosunek liczby partii porażonych do liczby pobranych prób, dla ziemniaków ze zbioru 2004 r. wynosił dla sadzeniaków 3,8% oraz dla pozostałych ziemniaków 22,3%. W 2020 r. są to odpowiednio wartości 0,084% i 4,434% dla ziemniaków towarowych (patrz tabela).
[bie; źródło: PIORiN]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 09:58