StoryEditor

Owies zamiast jęczmienia zmniejszy emisję metanu u krów mlecznych

Emisja metanu przez bydło jest sporym problemem i wyzwaniem dla hodowców i żywieniowców na całym świecie. Na poziom emisji może wpływać dawka pokarmowa. Czy zastąpienie jęczmienia owsem w paszy zredukuje produkcję metanu?
20.06.2022., 14:06h

Naukowcy z Uniwersytetu Umea w północnej Szwecji sprawdzili, czy zastąpienie jęczmienia owsem w dawce pokarmowej dla krów mlecznych zmniejsza emisję metanu (CH4). Ich wyniki pokazują, że zamiana wydaje się być korzystna dla klimatu. Jak wpłynęła na wyniki produkcyjne krów?

Dawka pokarmowa z owsem zamiast jęczmienia

Badanie przeprowadzono na 16 krowach rasy szwedzkiej czerwonej, które były żywione paszą treściwą i kiszonką z traw (Phleum pratense – tymotka łąkowa) w stosunku 58% : 42% (w przeliczeniu na suchą masę – SM). Jako dodatek białkowy w dawce włączono 10% śruty rzepakowej. W dawkach doświadczalnych 30% zawartość zbóż (w SM) składała się z: w 100% z jęczmienia lub w 100% z owsa, w 67% z jęczmienia i 33% z owsa lub w 67% z owsa i 33% z jęczmienia.

Emisję CH4 mierzono przy użyciu specjalnej technologii zbierania danych (system GreenFeed). W czasie trwania eksperymentu stopniowo zastępowano jęczmień owsem i badano wpływ tego zabiegu na emisję metanu, fermentację w żwaczu, strawność dawki pokarmowej, produkcję mleka i wykorzystanie energii przez krowy.

Więcej owsa – mniej metanu

Wyniki były bardzo obiecujące – im większy był udział owsa w dawce pokarmowej, tym bardziej emisja metanu zmniejszała się liniowo – z 467 g do 445 g dziennie. Zmniejszył się również poziom emisji metanu na kg wyprodukowanego mleka: z 14,7 do 14,0 g/kg mleka po korekcie energetycznej. Ponadto, stosunek metanu do dwutlenku węgla zmniejszał się wraz ze wzrostem udziału owsa w diecie.

Jednak, jak zaznaczają autorzy, stopień ograniczenia emisji metanu w tym procesie zależy od stężenia niestrawnego włókna neutralno-detergentowego (iNDF – ang. indigestible neutral detergent fiber; NDF to frakcja włókna odpowiadająca za ilość spożytej paszy) i tłuszczów w paszach z jęczmienia i owsa.

We wnioskach żywieniowcy z Umei potwierdzili, że jęczmień można zastąpić owsem w paszy w celu zmniejszenia emisji metanu i to bez negatywnego wpływu na wydajność mleczną lub bilans energetyczny. 

al na podst. Journal of Dairy Science
fot. EnvatoElements

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 11:49