StoryEditor

Dużo białka w zbożu = tańsze pasze

Zbierane w tym roku zboża: pszenica, jęczmień i pszenżyto miały najwyższą średnią zawartość białka na przestrzeni ostatnich 6 lat. Sprawdź jak bilansować dawki pokarmowe wykorzystując do produkcji pasz te rekordowe surowce. 
20.09.2019., 13:09h
W tym roku zboża dojrzewały i były zbierane w okresie suszy. Rekordowo wysoka zawartość białka w tegorocznych ziarnach zbóż wymusza korektę bilansu pasz. Do tego konieczna jest ocena zawartości składników pokarmowych. Tegoroczna pszenica zawiera średnio 13,7% białka, ale są partie zawierające 10,4%, jak i powyżej 18%. Ocenę trzeba przeprowadzić po zbiorach, ale przed skarmianiem zwierzętami. 

Spośród składników pokarmowych najczęściej oznaczamy zawartość białka ogólnego. W 2018 r. zebraliśmy pszenicę, pszenżyto i jęczmień o najwyższej średniej zawartości białka na przestrzeni ostatnich 5 lat. Okazuje się, że w tym roku te zawartości są jeszcze wyższe.

Ziarno pszenicy i pszenżyta zawiera średnio 0,7% białka więcej, zaś jęczmienia 0,4%. Warto uwzględnić ten fakt przy bilansowaniu mieszanek. Największe zużycie pasz dla trzody chlewnej dotyczy tuczników (w cyklu zamkniętym pasze dla nich stanowią ok. 70% wszystkich pasz). Przyjmując do optymalizacji średnią zawartość białka w tegorocznych zbożach w stosunku do zeszłorocznych, utrzymanie takiej samej zawartości białka i limitujących aminokwasów egzogennych uzyskujemy przy obniżeniu ilości poekstrakcyjnej śruty sojowej w mieszance:

  •    starter o 1,0%, co obniża koszt surowcowy 1 tony mieszanki o 15 zł, 
  •    grower o 1,5%, co obniża koszt surowcowy 1 tony mieszanki o 29 zł, 
  •    finiszer o 1,0%, co obniża koszt surowcowy 1 tony mieszanki o 28 zł. 

Jeśli składy mieszanek pozostawilibyśmy bez zmian, średnia zawartość białka w nich wzrośnie o ok. 0,5%. 

Chcesz zapoznać się dokładnie z wynikami analiz laboratoryjnych ziarna zbóż zbieranego na przestrzeni ostatnich 6 lat? Zapraszamy do lektury październikowego wydania "top świnie". 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 11:22