StoryEditor

USA kupuje więcej żywności z Polski

W latach 2015-2018 na rynku USA będą realizowane dwa programy promocji europejskich produktów rolnych w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.
08.08.2015., 14:08h

Programy dotyczące promocji mięsa i produktów ekologicznych skierowane będą do m.in. konsumentów detalicznych, odbiorców profesjonalnych jak również dziennikarzy i liderów opinii publicznej na rynku amerykańskim. Program „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” obejmuje promocję świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytwarzanych na bazie tych produktów. Program realizowany jest na wniosek Unii Producentów i Przedsiębiorców Przemysłu Mięsnego -UPEMI. Agencja Rynku Rolnego zawarła również umowę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” na realizację kampanii „Ekoeuropa – jakość i tradycja” m.in. na rynku USA.

Aktualnie 68 polskich zakładów mleczarskich posiadają uprawnienia do eksportu na rynek amerykański. Podmioty dokonujące wywozu produktów mleczarskich do USA muszą spełnić wymóg rejestracji na stronie Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), istnieje również obowiązek uprzedniego notyfikowania wysyłek.

Przypomnijmy, że w 2014 r. Polska osiągnęła dodatnią wartość salda w handlu z USA, które wyniosło 40,0 mln USD. W 2014 r. wartość eksportu do USA wyniosła 380,5 mln USD i wzrosła o 14,6% w stosunku do 2013 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku eksportu mięsa wieprzowego (3,6-krotny wzrost wartości eksportu), żyta (ponad sześciokrotny wzrost eksportu) oraz soków owocowych, głównie soku jabłkowego, (ponad 3-krotny wzrost).

W 2014 r. na rynek amerykański trafiały głównie: mięso wieprzowe (głównie boczek) oraz jego przetwory (głównie szynki), wódka, czekolada i wyroby zawierające kakao, przetwory i konserwy rybne, żyto oraz wyroby piekarnicze, herbatniki i wafle, a także soki (gł. sok jabłkowy), piwo oraz sery. Wymienione towary stanowiły około 70% polskiego eksportu rolno-spożywczego do USA. Należy zauważyć, że w 2014 r. wartość eksportu mięsa wieprzowego wyniosła ponad 72 mln USD, wobec 19,7 mln USD w 2013 r. i stanowiła blisko 19% wartości całego eksportu rolno-spożywczego do USA.

W  2014 r. wartość importu z USA ukształtowała się na poziomie 340,4 mln USD, co oznaczało spadek o ponad 32% w stosunku do 2013 r. Spadek ten wynikał z mniejszych aż o 85% zakupów makuchów sojowych. Głównymi towarami sprowadzonymi z USA na polski rynek były: tytoń nieprzetworzony, wino, filety rybne, syropy cukrowe, makuchy sojowe, orzechy oraz alkohol etylowy. Wymienione towary stanowiły około 75% wartości całego importu rolno-spożywczego z USA.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie I-IV 2015 r. zanotowano  wzrost wartości eksportu do USA o blisko 28% do poziomu 133,7 mln USD. Odnotowano 25-krotny wzrost eksportu soków owocowych, głównie soku jabłkowego. Utrzymuje się trend wzrostowy eksportu mięsa wieprzowego, którego sprzedano na rynek amerykański o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wzrósł również o 33% eksport czekolady i wyrobów czekoladowych w stosunku do wartości sprzed roku.

W okresie: I-IV 2015 r. polski import ze Stanów Zjednoczonych osiągnął wartość 135,7 mln USD i wzrósł o ponad 26% w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. głównie za sprawą 7-krotnie większego niż przed rokiem importu makuch sojowych.  Opr. pł, na podst. informacji MRiRW

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 08:35