StoryEditor

Bezpieczne leki – bezpieczne zwierzęta – bezpieczni ludzie. Nowa akcja POLPROWET

Bezpieczne leki – bezpieczne zwierzęta – bezpieczni ludzie – pod takim hasłem ruszyły działania edukacyjne zainicjowane przez stowarzyszenie POLPROWET, dotyczące kwestii zgłaszania zdarzeń niepożądanych, po podaniu leku weterynaryjnego. Patronat honorowy nad kampanią objął Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.
01.03.2024., 13:17h

Leki weterynaryjne pod kontrolą

Pierwszym elementem samej kampanii jest ankieta skierowana do lekarzy weterynarii oraz hodowców i właścicieli zwierząt, a zwieńczeniem będzie otwarte webinarium, podsumowujące jej wyniki i przedstawiające różne kwestie związane z bezpieczeństwem leków weterynaryjnych.

– Z satysfakcją przyjąłem zaproszenie do kampanii edukacyjnej w tak ważnym dla wszystkich lekarzy weterynarii temacie. Każdy lekarz weterynarii zobowiązany jest informować odpowiednie instytucje i organy o stwierdzonym przez siebie szkodliwym lub innym od wskazanego przez producenta działaniu produktów leczniczych i materiałów medycznych stosowanych u zwierząt. – powiedział Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Poprzez patronat KIL-W w kampanii i promocji ankiety do lekarzy weterynarii chcemy poznać różne perspektywy respondentów w kontekście doświadczeń związanych ze zdarzeniami niepożądanymi a jednocześnie przyczynić się do edukacji w zakresie skutecznego monitorowania takich zdarzeń przez lekarzy. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo weterynaryjnych produktów leczniczych oraz budowanie zaufania do odpowiednich procedur i instytucji, które zajmują się tymi zagadnieniami. To wszystko przyczynia się do poprawy zdrowia zarówno zwierząt, ale także ludzi i środowiska.

image

Antybiotyki w hodowli zwierząt będzie trzeba raportować od 2024 r.!

Zasady bezpiecznego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych

Podejmowane działania obejmują kampanię informacyjną, mającą na celu edukację właścicieli zwierząt o możliwości zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz przedstawienie roli lekarzy weterynarii oraz podmiotów odpowiedzialnych w procesie tworzenia bezpieczeństwa lekowego. Kampania będzie skupiała się na rozpowszechnianiu wiedzy o zasadach bezpiecznego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, konieczności zgłaszania wszelkich niepożądanych reakcji, które mogą wystąpić po podaniu leku oraz o zapobieganiu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia zwierząt i ludzi, wynikających z nieodpowiedniego leczenia.

– Połączyliśmy siły, aby wspólnie mówić o tym, jak istotne dla bezpieczeństwa lekowego jest zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku u zwierzęcia. Każde zgłoszenie ma dla nas wartość, pozwala na uzupełnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych na rynku leków dla zwierząt, zarówno tych od dawana stosowanych, jak nowych - podkreśla Agata Andrzejewska, Wiceprezes ds. produktów leczniczych weterynaryjnych – URPL, WMiPB

Z kolei Sekretarz Generalny POLPROWET Radosław Knap, zwraca uwagę na konkretne działania badawcze jak i edukacyjne, które zostaną podjęte w ramach działań informacyjnych – POLPROWET od lat angażuje się w akcje edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia zwierząt i ludzi. Dziś skupiamy się właśnie na aspekcie świadomości społecznej w kontekście korzystania z leków weterynaryjnych oraz konsekwencji, jakie mogą wynikać z ich stosowania. O istotności zagadnienia świadczy także zaangażowanie i wsparcie takich instytucji jak: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Ankieta dla hodowców i lekarzy weterynarii

Badanie ankietowe kwestii związanych z bezpieczeństwem lekowym i zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych weterynaryjnych produktów leczniczych kierowane jest do lekarzy i techników weterynarii oraz właścicieli i opiekunów zwierząt. Celem ankiety jest poznanie różnych perspektyw respondentów w kontekście doświadczeń związanych ze zdarzeniami niepożądanymi. Wyniki ankiety zostaną przedstawione w opracowaniu zbiorczym, natomiast zagadnienia w niej poruszone zostaną omówione przez ekspertów podczas bezpłatnego webinarium poświęconemu temu zagadnieniu.

Zachęcamy wszystkich specjalistów weterynarii oraz właścicieli zwierząt do wypełnienia ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem:

Bezpieczne leki - bezpieczne zwierzęta - interankiety

POLPROWET zachęca do udziału i wypełniania ankiety przed 20 marca br.!

Wyniki ankiety będą anonimowe, opracowane zbiorczo i omówione podczas webinarium w kwietniu 2024. Osoby wypełniające ankietę mogą otrzymać podsumowanie wyników i zaproszenie na bezpłatne webinarium drogą elektroniczną, jeżeli na końcu ankiety podadzą swój adres e-mail (opcjonalnie).

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 17:04