StoryEditor

Budżet rolny na 2024 rok. Na co dokładnie będzie wydanych 78,4 mld zł?

Sejmowa komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała dziś projekt budżetu na rolnictwo na 2024 rok. Pod czas posiedzenia podkreślano, że wydatki na poziomie ponad 78 mld złotych są rekordowo wysokie. Na jakie dokładnie cele trafią te pieniądze?
29.12.2023., 14:59h

W Sejmie podczas komisji rolnictwa, która rozpatrywała projekt budżetu na 2024 r. pojawiło się całe kierownictwo resortu rolnictwa oraz przedstawiciele podległych agencji.

- Na budżet roku 2024 trzeba patrzeć w kontekście sytuacji roku 2020/21, a więc okresu pandemii. A także 2022 r. i 2023 r., a więc spraw związanych z wpływem wojny na Ukrainie. Do tego jeszcze rok 2023 r. czyli rok wyborczy, co też ma wpływ na całość sytuacji -  podkreślił minister rolnictwa Czesław Siekierski.

78,4 mld zł na polskie rolnictwo

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika, że w projekcie budżetu na 2024r. na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewiduje się wydatki w wysokości 78,4 mld złotych, w tym na:

 • rolnictwo 20,4 mld zł
 • KRUS 27,4 mld zł
 • środki UE 26,1 mld zł
 • pożyczka BGK dla samorządów terytorialnych 330 mln zł
 • Krajowy Plan Odbudowy 4,1 mld zł.

Szczegółowe wydatki na polskie rolnictwo

Najistotniejsze wydatki części 32 budżetu krajowego, czyli Rolnictwo, planuje się przeznaczyć na:

 • dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 920,5 mln zł.,
 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej – 13,3 mln zł.,
 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 80,8 mln zł.,
 • ochrona roślin – 15 mln zł.,
 • rolnictwo ekologiczne  - 3,5 mln zł.,
 • COBORU 54,3 mln zł.,
 • FADN – 42 mln zł.,
 • laboratoria referencyjne 19,5 mln zł.,
 • wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych j międzynarodowych organizacjach rolników - 4 mln zł.,
 • dotacje dla instytutów badawczych na realizację zadań zleconych – 99,2 mln zł.,
 • system monitoringu suszy w Polsce – 4,9 mln zł.,
 • dotacje dla instytucji kultury (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Muzea) - 28 mln zł.,

W 2024 r. z budżetu MRiRW finansowane będą wydatki 63 szkół rolniczych, internatów i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej oraz zadania edukacyjne w kwocie 749,1 mln zł, w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3,2 mln zł.

image

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas obrad 29. grudnia 2023 roku.

FOTO: wk

Wydatki na rozwój polskiej wsi w 2024 roku

 Z kolei w części 33 budżetu, czyli Rozwój Wsi, sfinansowane będą wydatki na działalność ARiMR w kwocie 5,5 mld zł w tym na:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów – 285,7 mln zł,
 • finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie – 202,1 zł,
 • dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu – 143 mln zł,
 • pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich – 120 mln zł.,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód – 118,8 mln zł.,
 • pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół – 80 mln zł.

Na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej MRiRW przeznaczy 2,3 mld zł. Z tego na:

 • współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – 1 mld zł.,
 • współfinansowanie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - 778,5 mln zł.,
 • - l filar Wspólnej Polityki Rolnej – 456,8 mln zł.,
 • pomoc techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 89,8 mln zł.

Rezerwy budżetowe na rolnictwo

Znaczna część wydatków na rolnictwo, czyli 8,8 mld zł., została umieszczona w rezerwach celowych budżetu państwa. Tu rząd planuje następujące wydatki:

 • zwalczanie chorób zakaźnych – 547 mln zł.,
 • dopłaty do paliwa rolniczego – 1,6 mld zł.,
 • spółki wodne – 40 mln zł.,
 • Fundusz Gwarancji w Rolnictwie – 2,9 mld zł.,
 • Fundusz Ochrony Rolnictwa 100 mln zł.,
 • dodatkowe środki dla KGW – 532,7 mln zł.,

 - To jest budżet, nad którym pracował rząd Mateusza Morawieckiego. To jest budżet z niewielkimi zmianami, pół miliarda złotych zostało dołożonych na dopłaty do kukurydzy. Jest to budżet rekordowy. Dla porównania powiem, że w 2015 r. kiedy braliśmy odpowiedzialność za Polskę budżet wynosił 52 mld złotych w tej chwili wychodzi 78 mld zł. – podkreślił były minister rolnictwa Robert Telus.

Sejmowa komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez MRiRW projekt budżetu państwa.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 19:29