StoryEditor

Rusza nabór wniosków na refundację wydatków na bioasekurację

Dzisiaj rusza nabór wniosków w ARiMR dla hodowców trzody chlewnej na refundację poniesionych wydatków na wzmocnienie bioasekuracji w gospodarstwach. Jakie są warunki otrzymania wsparcia?
19.06.2022., 12:06h

Pierwsza taka pomoc ruszyła w 2018 r. W trakcie dwóch dotychczasowych naborów wniosków o refundacje wydatków starało się ok. 13,3 tys. rolników, do których trafiło 72,3 mln zł.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. w biurach powiatowych ARIMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem innej osoby,
 • poprzez platformę ePUAP lub wysłać za pośrednictwem poczty (najlepiej przesyłką rejestrowaną) – w tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Za co można otrzymać zwrot?

W ramach działań bioasekuracyjnych hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na zakup:

 • mat dezynfekcyjnych;
 • sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
 • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  oraz na
 • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
 • przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Razem z wnioskiem należy dostarczyć potwierdzenie zakupów w formie:

 • faktur lub ich kopii,
 • rachunków wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie,
 • kopii umów zlecenia lub o dzieło,
 • dowodów zapłaty potwierdzających poniesienie takowych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym.

Wymagane są także oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie. Dodatkowo także informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Oprac: Natalia Marciniak-Musiał

fot. archiwum

 

Natalia Marciniak
Autor Artykułu:Natalia Marciniak

dziennikarka Tygodnika Poradnika Rolniczego specjalizująca się w tematyce społecznej oraz uprawie roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. kwiecień 2024 01:19