StoryEditor

Raport IUNG nr 9: susza rolnicza doskwiera wielu uprawom

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2020 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego wynosiła –40 mm. Na podstawie tego wskaźnika IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w 11 województwach, na 13 uprawach.
17.08.2020., 12:08h
Największy deficyt wody notowany jest obecnie na Pobrzeżu Szczecińskim, Wzniesieniach Żarskich, Wzgórzach Dalkowskich oraz Pobrzeżu Gdańskim i wynosi od –160 do –209 mm. Nieco mniejsze niedobry wody, od –160 do –199 mm wystąpiły na Pojezierzu Leszczyńskim oraz we wschodniej części Równiny Bielskiej i Wysoczyzny Białostockiej. Niedobory wody na poziomie od –120 do –159 mm notowane są na Pojezierzu Pomorskim, Wielkopolskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej. Na znacznym obszarze kraju jej deficyt wynosi od –50 do –119 mm, a w południowych rejonach Polski nie notowano niedoborów wody dla roślin uprawnych (patrz mapa KBW).


W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w monitorowanym okresie Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie województw:
 • zachodniopomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • pomorskiego,
 • lubuskiego,
 •  warmińsko-mazurskiego,
 • dolnośląskiego,
 • podlaskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • łódzkiego,
 • świętokrzyskiego,
 • podkarpackiego.
Susza notowana jest w uprawach:
 • kukurydzy na kiszonkę i ziarno
 • krzewów owocowych,
 • roślin strączkowych,
 • warzyw gruntowych,
 • tytoniu,
 • ziemniaka,
 • chmielu,
 • truskawek,
 • buraka cukrowego,
 • zbóż jarych i ozimych
 • drzew owocowych
Największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 487 gminach Polski. W porównaniu z poprzednim raportem liczba ta wzrosła o 192 gmin. W kukurydzy na ziarno zjawisko wystąpiło w 468 gminach – wzrost o 173 gmin. W uprawach roślin strączkowych susza wystąpiła w 274 gminach – wzrost o 106 gmin,  w uprawach ziemniaka w 64 gminach (wzrost o 62 gmin). W buraku cukrowym, zbożach jarych i ozimych susza wystąpiła w 2 gminach.
[oprac. bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 11:33