StoryEditor

Więcej azotu dla kukurydzy

We wtorek, 3 sierpnia, mieliśmy okazję obejrzeć plantację kukurydzy ziarnowej, na której zastosowany został preparat BlueN mający zaopatrywać rośliny w azot atmosferyczny.
04.08.2022., 15:08h

Żeby to potwierdzić firma Chemirol zabrała przedstawicieli prasy rolniczej na plantację w północnej Wielkopolsce niedaleko Wągrowca, na 25 ha pole Romana i Marcina Korzanowskich.

– Na tym polu za nami zastosowaliśmy nawożenie i program ochrony rekomendowany przez firmę Chemirol. Działka ma glebę klasy IV, łąkową, która dobrze trzyma wilgoć. Siejemy tu kukurydzę już 4 raz, a plony ziarna nigdy nie były mniejsze niż 14 t/ha.

Przed orką daliśmy pomiot kurzy w dawce 10 t/ha. Na ten pomiot zastosowaliśmy preparat Bactokompleks przyspieszający rozkład materii organicznej, a następnie wykonaliśmy orkę – mówił Marcin Korzanowski. Podczas siewu zastosowali 120 kg/ha fosforanu amonu. Rolnicy zastosowali też odżywki w fazie 8 liści, m.in. Opti Kukurydza, a dawka saletry przewidziana pierwotnie w kukurydzy została pomniejszona o 200 kg/ha, a zastąpiona preparatem BlueN w dawce 333 g/ha zastosowanym w fazie również 8 liści, ale jako osobny zabieg.


Od lewej gospodarze spotkania Marcin i Roman Korzanowscy.

Gospodarze zastosowali też ten preparat w pszenicy ozimej i rzepaku. W pszenicy rozsiali saletrę w dwóch dawkach po 200 kg/ha. Następnie plantację opryskali BlueN pomijając jeden przejazd. Badanie urządzeniem N-tester wykazało, że tam, gdzie nie został zastosowany BlueN zapotrzebowanie pszenicy w fazie liścia flagowego na azot wynosiło 60 kg/ha, a tam gdzie był zastosowany 30 kg/ha, czyli równowartość około 100 kg saletry amonowej.

W rzepaku na 20 ha również poszły 2 dawki saletry na wiosnę: na połowie pierwsza dawka 300 kg/ha, druga 200 kg/ha. Na drugiej połowie pola pierwsza dawka wyniosła 300 kg/ha, a druga 100 kg/ha. Ta część została potraktowana preparatem BlueN. Różnic w plonie rolnicy nie stwierdzili, więc preparat musiał dostarczyć azotu, ale z badań wynikło, że na części opryskanej bakteriami nasiona miały o 2% większą zawartość tłuszczu.

Optymalna temperatura

– Oficjalnie rekomendujemy stosowanie preparatu BlueN w temperaturze od 10 do 25°C. Wiemy jednak po testach polowych, że można go zastosować także w niższej temperaturze. Generalnie można przyjąć, że temperatura, która nie zabije rośliny nie zabije też bakterii zawartych w preparacie – mówił dr Marek Reich z Chemirolu. Zapewniał, że jeśli po zastosowaniu bakterii przyjdzie przymrozek i roślina przeżyje, to preparat będzie działał mimo spowolnionej fotosyntezy.

W przypadku stresu i zastosowania BlueN rośliny nie muszą wydatkować energii na pobieranie azotu z gleby, ale mają mieć bezpośredni dostęp do asymilowanego azotu z powietrza, który mają od razu dostępny w formie amonowej.


Marcin Korzanowski i dr Marek Reich z Chemirolu.

BlueN w rzepaku

Dr Marek Reich przedstawił też program nawożenia rzepaku ozimego jesienią z uwzględnieniem nowego preparatu bakteryjnego. Przed nami bowiem zasiewy rzepaku i nawożenie podstawowe oraz azotowe tej uprawy.

– Rzepakowi jesienią często brakuje azotu, co objawia się żółknięciem, czerwienieniem czy nawet sinieniem liści. Rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowej dawki tego składnika już jesienią oprócz tej stosowanej najczęściej w nawozie NPK – mówił Marek Reich. Najczęściej stosowanym nawozem na jesień jako uzupełnienie azotu jest saletra w dawce 30–40 kg/ha N, która jak podkreślał przedstawiciel Chemirolu uzupełnia azot, ale może wpłynąć na wybujanie roślin i pogorszenie ich mrozoodporności. Dlatego też firma chce rekomendować zamiast dawki N w nawozie preparat BlueN.

– Nasz preparat można zastosować w fazie 4–6 liści w dawce 333 g/ha. Bakterie z preparatu od razu kolonizują rośliny i dostarczają jej azot amonowy, który nie wpływa na pogorszenie zimowania roślin. Preparat można połączyć z zabiegiem regulacyjnym z np. preparatami Mepik czy Ambrosio – mówił Reich. BlueN ma tu zastąpić nawożenie saletrą przynajmniej w dawce 100 kg/ha.


Kolba z kukurydzy potraktowanej preparatem BlueN.

Jak działa BlueN?

Podczas podziału komórkowego w tkankach roślinnych wydzielany jest metanol (podczas rozkładu pektyn znajdujących się w ścianach komórkowych), który jest pożywką dla bakterii Metylobacterium symbioticum. Te pobierają azot atmosferyczny N2 i przetwarzają go na NH4+ przy użyciu nitrogenazy. Azot ten ma być bezpośrednio wbudowywany przez rośliny w białko.

Bakterie żyją 4 tygodnie, nie wytwarzają form przetrwalnikowych i namnażają się bezpośrednio po wniknięciu w rośliny. W przypadku zastosowania jesiennego przedstawiciele Chemirolu zapewniali, że bakterie przeżyją łagodną zimę, ale mimo wszystko zalecają np. w rzepaku ponowną aplikację wiosenną taką samą dawką. Zahamowanie wzrostu roślin podczas zimy oznacza wyhamowanie podziałów komórkowych i ograniczenie produkcji metanolu.

jd, fot. Daleszyński

Jacek Daleszyński
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński

redaktor top agrar Polska, specjalista w zakresie uprawy roślin.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 22:48