StoryEditorMateriał promocyjny

Prawidłowy wybór odmiany zwiększa szanse na wysoki plon

Na polskim rynku jest duży wybór odmian rzepaku ozimego. Co roku pojawiają się również nowości. Przy decyzji o zakupie uwzględniane są kryteria takie jak wielkość plonu, mieszańcowa czy populacyjna, cena, opinie, własne doświadczenia. Właściwe ich zrozumienie pozwala na poprowadzenie uprawy tak by jak najlepiej przetrwała niekorzystne warunki zewnętrzne. 
23.06.2022., 10:06h

Informacje o plonie można czerpać z wyników doświadczeń COBORU. Prowadzone są one
w kilkunastu lokalizacjach w całym kraju. Można więc znaleźć odpowiedź jak odmiana radzi sobie
w konkretnym mikroklimacie. Wiele odmian jest testowanych w ciągu kilku sezonów, a jak wiadomo każdy jest inny. Pozwala to sprawdzić stabilność plonowania przy różnym rozkładzie opadów i temperatur. Dodatkowo KWS prowadzi doświadczenia łanowe w gospodarstwach, gdzie powierzchnia poletka wynosi 1ha. Dzięki temu wiemy jak odmiany zachowują się w różnych systemach uprawy i na różnych stanowiskach. Wyniki takich doświadczeń z czterech ostatnich lat świadczą, że najwyżej plonującą odmianą mieszańcową jest UMBERTO KWS F1. Średnia ze wszystkich lokalizacji co roku przekraczała 4 t/ha. W 2021 roku zbieraliśmy również pierwszy raz odmianę ADELMO KWS F1 z siedmiu lokalizacji i średnia wyniosła 4,21 t/ha.


Kolejne wybór to populacja albo hybryda. Wieloletnie porównania w COBORU świadczą,
że te drugie osiągają nawet 20% wyższy plon. Co jest tego przyczyną? Odmiany mieszańcowe posiadają z reguły korzystne kombinacje odporności np. na samoistne osypywanie nasion, wirusową żółtaczkę rzepy, suchą zgniliznę i kiłę kapusty. Przy małej presji chorób nasza odmiana populacyjna DERRICK osiąga wysoce zadowalające wyniki. Natomiast w warunkach silnego porażenia np. suchą zgnilizną bardzo wysoką zdrowotność ma FELICIANO KWS F1 i ADELMO KWS F1 z najnowszą generacją odporności RlmS i w efekcie plonuje najwyżej.


Oferta nasion rzepaku ozimego KWS spełnia różne potrzeby rolników. Część z nich jest nastawiona na jak najwyższe plonowanie, które można osiągnąć dzięki intensywnej uprawie
i nawożeniu oraz bogatemu programowi ochrony chemicznej. W tym modelu można uzyskać dużą opłacalność, jednak wystąpienie skrajnie złych warunków pogodowych może te opłacalność bardzo zaniżyć. Część rolników wybiera niższe koszty uprawy, akceptując niższą opłacalność, dlatego,
że w przypadku niepowodzenia starty finansowe też będą niższe. Występują również ograniczenia
w postaci słabszych stanowisk. Tutaj rozwiązaniem jest RICCARDO KWS F1. Sprawdza się on przy mniej intensywnej uprawie i na trudniejszych stanowiskach. Jego dynamika wzrostu i rozwoju jest przystosowana do zmiennych warunków zewnętrznych, nie wyhamowuje wegetacji przy okresowej suszy, nadmiarze wody, a także przy skokach temperatur i przymrozkach.

W niektórych rejonach Polski występuje kiła kapusty. Choroba ta przy dużym nasileniu powoduje straty rzędu 100% już jesienią. Dopiero odmiana odporna na najczęściej występujące patotypy pozwala na uprawę rzepaku w tych miejscach. Z oferty KWS polecamy ALITOP F1. Plonuje on tam gdzie odmiany wrażliwe nie mają szansy wydać plonu. 

W decyzji o zakupie materiału siewnego warto uwzględnić poziom nawożenia, ochrony chemicznej i warunki glebowe. Te czynniki w połączeniu z właściwą odmianą pozwolą na prawidłowe prowadzenie plantacji, a jeśli pogoda i ceny dopiszą również wysoką opłacalność, czego KWS życzy wszystkim rolnikom.

Pełną charakterystykę odmian można znaleźć na stronie https://www.kws.com/pl/pl/produkty/rzepak/

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 23:27