StoryEditor

Pamiętaj o inwentaryzacji stada!

Aktualny spis zwierząt przebywających w stadzie należy zgłosić do siedziby ARiMR nie później niż do końca grudnia br. 
13.12.2017., 14:12h
Co najmniej raz na 12 miesięcy należy przeprowadzić inwentaryzację stada, w której trzeba uwzględnić liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt, przekazywane przez oddział Agencji do ksiąg rejestracji.  
Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, a ma na celu ułatwienie zwalczania chorób zakaźnych. 

Jak zarejestrować zwierzęta?

Spisu można dokonać osobiście w formularzu udostępnianym w oddziale Agencji 
lub drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej. Od momentu dokonania spisu zwierząt w ciągu 7 dni należy zgłosić stan stada. 

Planowane zmiany

Od kilku lat mówi się o "uproszczeniach", które mają być wprowadzone, aby 
rolnicy mieli mniej dokumentacji do wypełniania. Coroczny spis zwierząt w małych 
stadach nie jest problemem, natomiast w dużych może przysparzaś wielu pomyłek. 
Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, podczas Forum 
Młodych Rolników na CTR wspomniał o tym, że niezrozumiałe jest to, że podczas 
kolczykowania bydła nadawany jest numer identyfikacyjny, który zgłasza się raz po raz do ARiMR, a rolnik musi po raz kolejny wypisać wszystkie zwierzęta podczas spisu i inwentaryzacji. Skoro ARiMR posiada już wszystkie dane i listę zwierząt zarejestrowanych, to dlaczego właściwie rolnik musi znowu wypełniać dokumenty. 
Ten sam problem dotyczy powierzchni gospodarstwa, która w ciągu roku może wcale się nie zmienić, a i tak trzeba wypisać każdy ha. Czy nie wystarczy aktualizacja danych? 

- Mam wrażenie, że nie robię nic innego tylko wypełniam jakieś papiery - mówił Wiktor Szmulewicz, który posiada własne gospodarstwo 
dkol
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 22:32