StoryEditor

UE wyeksportowała więcej produktów mleczarskich

Unijne mleczarstwo zwiększyło eksport w pierwszej połowie 2014 r, towarzyszył temu także wzrost importu tych produktów w odniesieniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
24.08.2014., 19:08h

W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. szczególnie wzrósł wywóz poza granice UE masła i mleka w proszku w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 r. Zwłaszcza odtłuszczone mleko w proszku było poszukiwanym towarem, którego wywóz zwiększył się o 62% do poziomu 328 758 t. Największym odbiorcą tego produktu była Algeria, które zakupiła 79 867 t, co jest ponad 2 razy większą ilością niż w pierwszym półroczu 2013 r. Również Chiny podwoiły w pierwszym półroczu 2014 r. ilość sprowadzonego odtłuszczonego mleka w proszku (tj. ok. 37 99 1 t) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wywóz pełnego mleka w proszku wzrósł o 19%, a masła o 25% do poziomu 62 458 t. Niestety spadł eksport serów poza granice UE o 1% i w pierwszym półroczu 2014 r. wyniósł 383 161 t. Rosja odgrywa dla UE od dawna ważną rolę jako rynek zbytu serów i masła. W pierwszym półroczu 2014 r. do Rosji trafiło 29,5% unijnego eksportu masła i 28,5% unijnego eksportu serów. Rosyjskie embargo na unijne produktu spożywcze może spowodować, spadek wywozu tych produktów w drugiej połowie br., o ile na innych rynkach eksportowych nie dojdzie do zwiększenia dostaw. W omawiany czasie ciągu minionych 12 miesięcy UE zwiększyła import serów, masła i kazeiny. Na unijny rynek masła trafiło więcej o 111%, serów o 21% więcej, a kazeiny sprowadzono więcej o 23%. (les)

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 06:00