StoryEditor

Bezmleczność loch? Reaguj!

Lochy karmiące są bardzo wrażliwe. Tu każde zaniedbanie, niedopatrzenie i błąd w obsłudze może odbić się nie tylko na matkach, ale co ważniejsze – na oseskach. Sprawdź, jak zapobiegać bezmleczności poporodowej loch (MMA).
27.03.2019., 10:03h
Ilość i jakość siary dostarczonej zaraz po porodzie prosiętom oraz ilość mleka produkowanego przez lochę w czasie laktacji wpływa na rezultaty w odchowie prosiąt przy maciorze, ale nie tylko. Silne, zdrowe, odsadzone prosięta są podstawą do sukcesu na kolejnych etapach produkcji.

Każdy hodowca zdaje sobie sprawę, jak ważne dla zdrowia prosiąt jest odpowiednie pobranie dobrej jakości siary. Dzięki niej prosięta, których układ immunologiczny jest nie w pełni rozwinięty, nabywają odporności na patogeny znajdujące się w chlewni, to od niej w głównej mierze zależy zdrowie prosiąt do czasu, aż ich organizm sam wytworzy mechanizm obrony przed chorobotwórczymi drobnoustrojami. Ilość produkowanego mleka bezpośrednio przekłada się na tempo wzrostu i masę odsadzeniową prosiąt, a wiadomo, im cięższe odsadzone prosięta, tym mniej problemów w warchlakarni. Szczególnie jest to ważne teraz, gdy lochy mają coraz liczniejsze mioty.

MMA to zawsze straty!

Każde zaburzenie prowadzące do obniżenia wartości siary i produkcji mleka nieuchronnie negatywnie odbija się na wynikach produkcyjnych, np. spadkiem tempa przyrostu, różnicowaniem się prosiąt w miocie, zwiększeniem zachorowalności i większą śmiertelnością.

Jedną z najczęstszych przyczyn złych wyników w odchowie prosiąt jest zespół MMA (z łac. metritis, mastitis, agalactia), inaczej zwany syndromem poporodowym, bezmlecznością poporodową, gorączką poporodową.

Na zespół MMA składają się trzy elementy:
  • stany zapalne w obrębie dróg rodnych (głównie macicy),
  • stany zapalne wymienia prowadzące do bezmleczności,
  • bezmleczność.
Wystąpienie minimum dwóch objawów pozwala zdiagnozować zespół MMA.

Objawy tej choroby występują w 1.–3. dobie po wyprosieniu i są to:
  • spadek apetytu u loch,
  • obrzęk listwy mlecznej i brak produkcji mleka,
  • infekcja układu moczowo-płciowego z ropnymi wyciekami,
  • zaparcie,
  • może wystąpić gorączka 39–41°C.
Prosięta w miocie są słabe i głodne, występuje zwiększona śmiertelność.

Bezpośrednią przyczyną MMA jest patologiczny rozwój potencjalnie chorobotwórczej flory bakteryjnej, na który znaczący wpływ mają błędy żywieniowe, organizacyjne, środowiskowe oraz kondycja loch. Zespół MMA zwykle nie jest powodowany jednym czynnikiem. Z praktyki wynika, że zazwyczaj to kilka błędów hodowcy prowadzi do zachorowania.

W kwietniowym wydaniu „top świnie” opisujemy najczęstsze błędy oraz co robić, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia MMA u loch. Zapraszamy do lektury.

Okładka top świnie 4/2019
Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 21:02