StoryEditor

Od lutego ubijesz świnie w rolniczej rzeźni

Już niebawem będzie można legalnie ubijać świnie i sprzedawać pozyskane mięso w ramach tzw. rzeźni rolniczych. Minister podpisał rozporządzenie.
21.01.2020., 16:01h

Już 18 lutego w życie wejdzie rozporządzenie MRiRW zezwalające na zakładanie małych ubojni przy gospodarstwach rolnych.

Ile świń i w jakiej wadze można będzie ubić dziennie w gospodarstwie?

Będzie można w nich ubijać do 6 świń powyżej 15 kg i do 10 szt. poniżej 15 kg. Jest możliwość przekroczenia limitów dziennych, jeśli rocznie ubojowi zostanie poddanych mniej niż 2190 świń powyżej 15 kg lub 3650 szt. poniżej tej masy. W rolniczych rzeźniach będzie można ubijać zwierzęta z własnego gospodarstwa oraz chlewni zlokalizowanych w tym samym i sąsiednich powiatach.

Jakie są wymogi higieniczne dla małych rzeźni w gospodarstwach?

Wymogi higieniczne dla tych zakładów są złagodzone w porównaniu z wymaganiami postawionymi przed dużymi ubojniami. Właściciele rolniczych rzeźni będą musieli m.in.

  • zapewnić toaletę podłączoną do sprawnej kanalizacji, która jednak nie będzie łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniem, w którym będzie dokonywany ubój;
  • zorganizować osobne pomieszczenie, w którym będzie zmieniana odzież;
  • przechowywać osobno od miejsca uboju środki czyszczące i dezynfekcyjne;
  • zorganizować izolatkę, jeśli będą ubijać zwierzęta spoza własnego gospodarstwa;
  • zapewnić system odkażania używanych narzędzi;
  • przygotować umywalkę z ciepłą wodą;
  • zakupić przynajmniej jedną chłodnię zamykaną na klucz;
  • zabezpieczyć zamknięty pojemnik na treść przewodu pokarmowego ubijanych zwierząt;
  • wyznaczyć obszar poza rzeźnią do przechowywania obornika.

W rolniczej rzeźni nakazany jest ubój zwierząt bezpośrednio po ich doprowadzeniu lub przetransportowaniu. W przypadku uboju świni podejrzanej o chorobę zakaźną, przed kolejnym ubojem należy wyczyścić i odkazić pomieszczenie zgodnie z procedurą ustaloną przez inspekcję powiatową.

Jakie pomieszczenia powinny się znaleźć w małej ubojni w gospodarstwie?

Rzeźnia rolnicza może składać się z jednego pomieszczenia, w którym można będzie ogłuszać i wykrwawiać, sparzać, odszczeciniać, wytrzewiać i obrabiać narządy wewnętrzne i flaki oraz rozbierać tusze na elementy, pod warunkiem że czynności te będą odbywać się po zakończeniu uboju w wysprzątanym i zdezynfekowanym pomieszczeniu. Rozporządzenie dopuszcza przechowywanie mięsa pakowanego lub niepakowanego w osobnym pomieszczeniu lub w miejscu uboju, ale w zamkniętej chłodni.

W rolniczych rzeźniach nie będzie można natomiast przerabiać pozyskanego mięsa. Przetwórstwo ma się odbywać w ramach innych form działalności np. rolniczego handlu detalicznego.

Paulina Janusz-Twardowska

Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. czerwiec 2024 13:21