StoryEditor

Compo Expert w nowej szacie i z produktami o dużym potencjale

Compo Expert, to producent specjalistycznych nawozów, oferowanych na wielu rynkach zagranicznych. Firma dysponuje szeroką ofertą nawozów dla upraw warzywnych, rolniczych, sadów i zieleni miejskiej, w tym muraw sportowych. Rozpoznawczym znakiem Compo Expert jest także nowe logo firmy.
07.11.2017., 15:11h
Prezentacji firmy i jej gamy specjalistycznych produktów poświęcona była konferencja w Opalenicy, która odbyła się 6.11.2017 r. Firmowa oferta zawiera:
  • bezchlorkowe, mineralne nawozy NPK (Blaukorn)
  • nawozy z inhibitorem nitryfikacji DMPP (NovaTec)
  • awozy o spowolnionym działaniu zawierające Isodur, formę azotu o spowolnionym działaniu – IBDU (Floranid)
  • częściowo otoczkowane nawozy o spowolnionym działaniu (DuraTec, Basatop)
  • otoczkowane nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników (Basacote)
  • nawozy rozpuszczalne: Basfoliar SP, NovaTec solub.

Blaukorn to szczególna firmowa kompozycja nawozowa, gdyż, poza indywidualnym zastosowaniem poszczególnych jego typów, stanowi bazę wyjściową do produkcji wielu pozostałych nawozów marki Compo Expert. Jego produkcja to 35% firmowego wolumenu handlowego. Są one dedykowane głównie producentom warzyw i sadownikom. – Nawozy te charakteryzują się doskonałą rozpuszczalnością całej niebieskiej granuli (stąd nazwa) i zawartych w niej składników pokarmowych, w tym fosforu – powiedział na konferencji w Opalenicy Piotr Zabuski, Prezes Zarządu Compo Expert Polska.

Nawozy granulowane NovaTec, o różnym terminie uwalniania składników pokarmowych, zawierają granule Blaukorn i inhibitor nitryfikacji DMPP. O jego znaczeniu, pozytywnych skutkach na wielkości i jakości plonu mówił na spotkaniu Tobias Fark, International Produkt Manager Compo Expert GmbH. – Związek ten blokuje czasowo aktywność bakterii Nitrosomonas, dzięki czemu ograniczone zostaje wymywanie azotu oraz składnik jest dłużej dostępny dla roślin – przekonywał ekspert. Wyróżniającym parametrem tej grupy produktów jest drobna i jednorodna granulacja, która, zdaniem prelegenta, ułatwia równomierne rozprowadzenie składników w podłożu, czy utrzymanie uprawy na stabilnym, niewysokim dokarmianiu, wg potrzeb technologii uprawy. W ofercie firmowej tej grupy produktów znajdują się: NovaTec Clasin, NovaTec Premium, NovaTec Suprem i NovaTec N-Max.

Referat o nowych kompleksowych rozwiązaniach dla poszczególnych upraw zaprezentowała natomiast Jessica Da Costa, Product Manager Compo Expert, France SAS. Produkty z tej gamy to NovaTec Duo, które poza wyjściowymi składnikami zawierają też bakterie E4CDX2, czyli Bacillus amyloliquefaciens. Są one polecane głównie do zasilania upraw we wczesnych fazach rozwoju, które ostatecznie decydują o kolejnych faz rozwoju. Silnie stymulują rozwój zarówno systemu korzeniowego, jak i części nadziemnej roślin. – Nie muszą one być dostępne na całym polu, a tylko w strefie rozwoju korzeni, gdzie doskonale wypełniają swoje funkcje – mówiła prelegentka. Szczególną rolą tych produktów jest udostępnianie składników pokarmowych w strefie ryzosfery, co ma szczególne znaczenie dla pierwiastków mało ruchliwych w glebie, głównie fosforu, wapnia i magnezu, które muszą znaleźć się w odległości od 1 do 3 mm od korzeni włośnikowych, by roślina mogła je pobrać.

Na temat roli nawożenia startowego mówił też na konferencji Jakub Lis, Product Manager Compo Expert Polska. W licznych doświadczeniach terenowych na polach testowano nawozy Easy Start TE-Max BS oraz grupę produktów typu NovaTec Solub. Poszczególne nawozy stosowano w uprawach kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, buraka cukrowego i na plantacji truskawek. Rośliny nawożone produktami NovaTec otrzymują głównie azot w formie amonowej, co, m.in. ogranicza zawartość azotanów w soku. W związku z dużą odpornością na wymywanie, nawozy te szczególnie polecane są zwłaszcza na stanowiska słabe, o lekkiej i przepuszczalnej glebie. Według obliczeń doświadczalnych wykonanych przez przedstawiciela firmy, efekty produkcyjne po ich zastosowanie to istotny wzrost plonów i lepsza końcowa jakość towaru w porównaniu do produktów innych firm. – Wyniki te przekładają się także na lepsze efekty ekonomiczne dla producentów – stwierdził doradca. Jakub Lis polecał ponadto na spotkaniu nawozy Basocote Plus, które należy stosować, m.in. podczas nowych nasadzeń w sadach czy na kwaterach szkółkarskich.
(bie)
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 15:43