StoryEditor

EFA: środki ochrony roślin na uprawach wiążących azot (strączkowe)

Okazuje się, że zainteresowanie odstępstwem od zakazu produkcji na ugorach w 2022 r., na które wyraziła zgodę Komisja Europejska jest spore, a do naszej redakcji wpływa coraz więcej pytań na ten temat. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze dla Was kwestie.
14.04.2022., 13:04h

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Rolnicy zobowiązani są do utrzymania obszarów proekologicznych na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Do EFA zaliczamy:

  • Grunty ugorowane
  • Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar)
  • Elementy krajobrazu
  • Strefy buforowe i miedze śródpolne
  • Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu
  • Zagajniki o krótkiej rotacji
  • Międzyplony i okrywa zielona
  • Uprawy wiążące azot
No i pojawia się pytanie - co i gdzie można uprawiać i pryskać. 

Czego konkretnie dotyczą odstępstwa?

Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia, dzięki czemu ten obszar będzie można wykorzystać do produkcji żywności, pasz i wypasu zwierząt gospodarskich. Powodem tej decyzji jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

- Zgodnie z wydaną decyzją będzie można uznać grunty ugorowane za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór, czy  uprawa – wyjaśnia naszej redakcji resort rolnictwa. Najczęściej rolnicy zastanawiają się nad tym, czy na obszarach proekologicznych będzie można stosować środki ochrony roślin.

Resort wyjaśnia, że na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Odstępstwo jednak, o czym warto pamiętać, nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

- Odstępstwo od zakazu stosowania środków ochrony roślin, przewidziane w niniejszej decyzji KE, dotyczy jedynie ugorów deklarowanych do wypełniania obowiązku EFA. Na pozostałych obszarach np. uprawach wiążących azot, międzyplonach deklarowanych do EFA, nadal obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin – podkreśla MRiRW.

Brak rozporządzenia krajowego

Obecnie projekt rozporządzenia przekładany z przepisów unijnych na krajowe jest w trakcie przygotowania i niedługo powinien być zatwierdzony. Jednak na wielu z tych obszarów, można by zastosować już niektóre zabiegi ochronne. Dlatego rolnicy dodatkowo pytają o to, czy jeśli rozporządzenie nie weszło w życie, czy mogą już zastosować środki ochrony roślin.

- Obecnie w MRiRW trwają prace mające na celu wdrożenie decyzji do przepisów krajowych. Jednak rolnicy mogą już teraz skorzystać z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w ramach zazielenienia – informuje resort rolnictwa.

W eWniosek Plus znajdziemy nową opcję

W aplikacji eWniosek Plus podczas oznaczania uprawy na danej działce pojawiła się opcja wyboru „ugór” lub „ugór z uprawą”. Ta druga opcja pozwala na odstępstwa, zaznaczenie tej pierwszej nie zwalnia nas z zakazu jaki obowiązywał wcześniej, a więc zakaz uprawy do 31 sierpnia i stosowania środków ochrony roślin. To zmiana, która pojawiła się już w trakcie trwania naboru. Więc jeśli jednak zdecydujecie się na wykorzystanie gruntów ugorowanych, które mogą być faktycznie uprawiane czy wypasane to konieczne będzie złożenie korekty wniosku o płatności bezpośrednie.

Więcej szczegółów na temat EFA znajdziesz TUTAJ

Dorota Kolasińska

Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 10:45