StoryEditor

Jak uzyskać 10 ton suchej masy z 1 ha użytków zielonych?

Na trwałych naturalnych użytkach zielonych jest to dość duża sztuka, jednak już na łąkach założonych na gruntach ornych jest to jak najbardziej możliwe. Jak to zrobić?
05.03.2019., 11:03h
Już czas najwyższy żeby wyjść nie tylko na pola, ale także na użytki zielone. Ruń potrzebuje bronowania na przedwiośniu, nie tylko na trwałych łąkach i pastwiskach, ale także np. na lucernikach.

– Warto zainwestować w bronę łąkową. Celem bronowania jest wyczesanie spilśnionej czy obumarłej darni i napowietrzenie runi. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest brona chwastownik. Taki zabieg powinniśmy co roku wykonywać wczesną wiosną. Rośliny szybciej wznawiają wegetację, ale także lepiej wykorzystują nawozy mineralne – podkreślał prof. Roman Łyszczarz z UTP w Bydgoszczy. Na łące torfowej po bronowaniu ruń musimy koniecznie zwałować – dodał.

Teraz na przedwiośniu musimy zadbać także zadbać o infrastrukturę melioracyjną. Nie tylko udrożnić rowy, ale sprawdzić także zastawki. Jeśli nie mamy silnie zachwaszczonej runi, zabieg bronowania powinien zniwelować je częściowo. Jeśli jednak łąka lub pastwisko są silnie zachwaszczone, konieczny będzie zabieg herbicydem. Po herbicydach koniecznie musimy pamiętać o okresie karencji, np. wypas lub zbiór możemy przeprowadzić po ok. 4–5 tygodniach.

– Każdą metodę renowacji należy zacząć od likwidacji zachwaszczenia, przede wszystkim herbicydami selektywnymi. Nie ma co się silić na renowacje bez zwalczania chwastów. Problematyczne są zwłaszcza szczawie, np. zwyczajny. Z mojego doświadczenia wynika, że sprawdza się np. środek Fernando Forte 300 EC (fluroksypyr + trichlopyr) w dawce 2 l/ha – mówił prof. Łyszczarz.

Przed podsiewem należy najpierw dobrze ocenić jaki jest skład gatunkowy runi, czy wypadły z niej wartościowe gatunki traw, jak np. życie, tymotka czy są w runi i w jakim udziale rośliny motylkowate.

– Do podsiewu potrzebna jest…woda. Odpowiednia wilgotność gleby decyduje w znacznym stopniu. Podsiew na wiosnę możemy wykonać jak tylko można wjechać na łąkę. Przed podsiewem łąkę należy przygotować na tzw. czarno lub pół czarno. To znaczy tak wybronować ruń, żeby nasiona z zastosowanej w podsiewie mieszanki miały kontakt z glebą – dodał prof. Łyszczarz.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 06:05