StoryEditor

Jest przepis dotyczący odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach

Rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023 przygotowała Komisja Europejska na wniosek państw członkowskich, w tym Polski. Chodzi oczywiście o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny na Ukrainie.
30.07.2022., 17:07h

Jak zmieniają się przepisy?

Rozporządzenie – jak zaznacza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od wdrożenia niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w ramach nowej warunkowości, obowiązującej od 2023 r. w ramach Planu Strategicznego na lata 2023–2027.

I tak, w myśl wprowadzonych przepisów, w 2023 roku rolnicy w ramach normy GAEC 7 – nie będą musieli realizować zmianowania upraw na gruntach ornych, a w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, odstępstwo ma charakter czasowy, dot. tylko i wyłącznie składania wniosków we wspomnianym 2023. Jest oczywiście ściśle związane ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym w dobie kryzysu na Ukrainie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013.
  • Rozporządzenie wykonawcze 2022/1317 ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.
oprac. kp.
Źródło: MRiRW

Fot. Evnato Elements


Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 10:41