StoryEditor

Międzyplony ozime w kukurydzy: naukowcy zmierzyli ich potencjał

Czy międzyplony w kukurydzy mogą zmniejszyć emisje CO2? Naukowcy prezentują potencjał rolnictwa w ochronie klimatu. Zalety to oszczędność powierzchni i wiązanie węgla.
20.06.2024., 09:34h

Międzyplony a ochrona klimatu: Naukowcy obliczają potencjał

Naukowcy z Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Science (HSWT) oraz Leibniz University Hannover obliczyli znaczący potencjał ochrony klimatu poprzez stosowanie międzyplonów w ekosystemach rolniczych.

Analizując literaturę naukową, zbadali wpływ międzyplonów na klimat w systemach uprawy kukurydzy. Ich wnioski są obiecujące – wprowadzenie międzyplonów na wszystkich obszarach uprawy kukurydzy w Unii Europejskiej mogłoby przynieść roczne korzyści klimatyczne netto w wysokości 50 milionów ton ekwiwalentu CO2. To stanowi około 13% rolniczych emisji CO2 w UE.

Zobacz też: Chwościk w buraku! Czym pryskać i jakie są objawy

Oszczędność powierzchni i sekwestracja węgla

Naukowcy uważają te wyniki za dowód na znaczenie międzyplonów dla zrównoważonego rolnictwa i ich potencjał do transformacji metod uprawy rolnej na bardziej przyjazne dla środowiska.

image

Ceny nawozów azotowych mocno w górę, za to nawozy NPK nawet 300 zł taniej!

W szczególności badanie pt. „BonaRes CATCHY 3” wykazało, że wprowadzenie międzyplonów prowadzi do korzyści klimatycznych wynoszących około 3 ton ekwiwalentu CO2 na hektar rocznie. Porównując to z rocznymi emisjami CO2 na mieszkańca w Niemczech – średnio ok. 10 ton ekwiwalentu CO2 – efekt jest znaczący.

Oszczędność powierzchni dzięki wyższym plonom kukurydzy oraz sekwestracja węgla w glebie poprzez tworzenie próchnicy są głównymi czynnikami wpływającymi na te korzyści.

Są jednak pewne wyzwania

Niemniej jednak naukowcy zwracają uwagę na pewne negatywne aspekty związane z międzyplonami. Produkcja nasion i potrzebna powierzchnia do ich rozmnażania stanowią wyzwanie. Mimo to, partnerzy projektu podkreślają, że całkowite „koszty klimatyczne” wynoszą tylko około 16% korzyści. Wprowadzenie międzyplonów może zatem istotnie przyczynić się do walki ze zmianami klimatu w rolnictwie.

Źródło: AgraEurope

Fot. Archiwum Top Agrar

Maria Khamiuk
Autor Artykułu:Maria Khamiukdziennikarz, współpracownik PWR Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 23:19