StoryEditor

Zmiany w rozporządzeniu

Zmiany dotyczą możliwości stosowania środków ochrony roślin sprzętem rolniczym w różnych odległościach od konkretnych obiektów. Ogłoszono je 23 kwietnia 2014 r.
05.05.2014., 14:05h

Nowe rozporządzenie określa możliwość stosowania środków ochrony roślin pod względem:
1.    minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów;
2.    warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin;
3.    minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
Najważniejsze zapisy w nowym rozporządzeniu to możliwość stosowania sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek, opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi
jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków.
Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2014 r.
jd

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 00:58