StoryEditor

15 lat wspólnego działania na Ziemi Wrzesińskiej

–15 lat temu zjednoczyły nas wyjątkowo trudne czasy na rynku trzody chlewnej i na szczęście przez te kolejne lata nie straciliśmy zapału do wspólnego działania – wspominał Marek Śmidowicz jeden ze współzałożycieli Wspólnoty.
10.06.2014., 08:06h

Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesińskiej świętuje 15 lat swojego istnienia. Zaczynali wtedy, gdy nikt jeszcze nie myślał o wsparciu dla grup producenckich. Wtedy potrzeba wspólnego działania wynikała z konieczności wzmocnienia pozycji rolników na rynku. I to zarówno jako sprzedających swój towar, jak i kupujących środki do produkcji rolnej.  Dziś, po wielu latach doświadczeń, zgromadzeni we wrzesińskim Pałacu na Opieszynie członkowie wszystkich grup oraz zaproszeni goście wspominali niełatwe początki ale też nie kryli satysfakcji, że to wspólne przedsięwzięcie się udało.

Wspólnota skupia wokół siebie cztery grupy producenckie: Wrzesińską Grupę Zbożowo-Rzepakową, Grupę Września Sp. z o.o. , Spółdzielnię Producentów Trzody Chlewnej Kołaczkowo-Miłosław-Września oraz Spółdzielnię Producentów Bydła Mięsnego Grupa Września.

-    Dziś wszystkie te grupy generują rocznie ok. 50 mln zł obrotu - podkreślał obecny prezes Ryszard Przybylski. Siłą grupy są jej liderzy i członkowie, którzy przyjęli jasne reguły gry co do lojalności wobec grupy oraz sposobu rozliczeń i terminowości regulowania zobowiązań. To, zdaniem liderów grupy, pozwala na utrzymanie dobrej płynności finansowej, a jednocześnie porządku. Liderzy Wspólnoty szczególnie dziękowali obecnej na uroczystościach p. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr Zofii Szalczyk za wsparcie i pomoc, którego ówczesna p. Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego udzieliła rodzącej się inicjatywie. Pracownicy WODR pomagali przede wszystkim w kwestiach formalno-prawnych.

-    To był dobry przykład jak Ośrodek Doradztwa Rolniczego powinien wspierać merytorycznie oddolne inicjatywy rolników – podkreślała p. wiceminister.

W pierwszych latach działalności rolnicy-inicjatorzy wspólnego przedsięwzięcia rozpoczęli ścisłą współpracę z firmami z branży rolniczej, co wtedy pozwalało znacznie obniżyć koszty środków do produkcji, a także nawiązali ścisłe kontakty z Uniwersytetem Przyrodniczym czy też Instytutem Ochrony Roślin, organizując szkolenia dla swoich członków. Ich zdaniem efekty tych działań wzmocniły Wspólnotę, która dziś jest już okrzepłym i mocnym podmiotem w branży. bk

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:41