StoryEditor

Białoruś: wzrost cen żywności

Negatywne trendy na rynkach zagranicznych wpłynęły na wzrost cen żywności na Białorusi. Podwyżki są spore i planowane są kolejne.
18.10.2021., 11:10h

Wzrost cen żywności wynika z utrzymywania się negatywnych trendów na rynkach zagranicznych, według informacji Ministerstwa Regulacji Antymonopolowych i Handlu (MARH) Białorusi.

Znaczące wzrosty cen

We wrześniu 2021 roku roczny wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 10,2%, a ceny towarów o znaczeniu społecznym 9,9%. Na zwiększenie rocznego wzrostu główny wpływ miało podniesienie cen mięsa i produktów mięsnych, towarów segmentu owocowo-warzywnego na tle wzrostu cen paliwa, a także planowanego wzrostu kosztów sektora mieszkaniowego i komunalnego oraz szkolnictwa wyższego.

"Wzrost cen żywności wynika głównie z utrzymywania się negatywnych trendów na rynkach zagranicznych. Według szacunków MARH, roczny wzrost światowych cen żywności we wrześniu 2021 roku utrzymał się na poziomie ponad 30%, w Rosji ceny żywności w ciągu roku wzrosły o 10,2% (ogólna inflacja przyspieszyła do 7,4% - maksymalna wartość od czerwca 2016 r.)" – informuje ministerstwo.

W ujęciu rocznym obserwuje się przyspieszenie wzrostu cen towarów:

  • segmentu owocowo-warzywnego do 14,2% (6,8% w sierpniu 2021 r.),

  • wyrobów cukierniczych – do 15% (13,3%),

  • mięsa i produktów mięsnych – do 13,8% (10,9%),

  • mleka i produktów mlecznych – do 7% (6,3%),

  • syntetycznych detergentów - do 9,5% (5,9%).

W zakresie stale regulowanych cen, na koniec września wzrost cen i taryf w ujęciu rocznym wyniósł 10,4%.

Ceny rosną z miesiąca na miesiąc

We wrześniu, w porównaniu z sierpniem, odnotowano wzrost cen mięsa i produktów mięsnych o 3,9%, owoców (pochodzące z importu – cytrusów i bananów) i warzyw odpowiednio o 5,5% i 10,6%, a także wzrost cen odzieży.

W ciągu miesiąca odnotowano wzrost cen:

  • wyrobów tytoniowych (o 1,1%),

  • wódki (o 0,4%),

  • paliwa samochodowego (około 2%),

  • planowany wzrost taryf mieszkaniowych i użyteczności publicznej (zaopatrzenie w ciepłą wodę – o 9,5%) i usług szkolnictwa wyższego (o 8,3%, w ubiegłym roku wzrost został przeprowadzony w marcu). 


Maryia Khamiuk 

oprac. al
fot. pixabay

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 01:37