StoryEditor

Międzynarodowa konferencja naukowa na SGGW

Dzisiaj w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczyna się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych Państwach Unii Europejskiej".
23.10.2014., 09:10h

Rok 2014 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. Podkreślono tym samym ogromną rolę gospodarstw rodzinnych w wyżywieniu ludności, funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego oraz ochronie zasobów naturalnych i bioróżnorodności na świecie.

W strukturze polskiego rolnictwa gospodarstwa rodzinne mają bezsprzecznie kluczowe znaczenie. Stanowią one najliczniejszą grupę gospodarstw rolnych w naszym kraju, a ich kondycja przekłada się na konkurencyjność całego sektora agrobiznesu.

Mając na względzie ogromną rolę, jaką gospodarstwa rodzinne odgrywają w sektorze rolno–żywnościowym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego planuje zorganizowanie w dniach 23-24 października 2014 roku międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej.

Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa rodzinnego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że połączenie perspektywy prawnej i ekonomicznej pozwoli na wypracowanie kompleksowych rekomendacji dla podmiotów odpowiedzialnych za kształt polityki rolnej w naszym kraju w zakresie wsparcia i ochrony gospodarstw rodzinnych.

Patronat medialny nad konferencją objął magazyn nowoczesnego rolnictwa "top agrar Polska", a patronatem honorowym wydarzenie to objął Przydent RP Bronisław Komorowski.

Zobacz program konferencji.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 05:37