StoryEditor

Oferta dla rolnictwa z bazy Compo Expert

Produkcja warzyw, kwiatów, sadownicza, upraw roślin rolniczych, szkółkarskich, czy pielęgnacja muraw nie może się dzisiaj obejść bez profesjonalnych nawozów mineralnych. Jednym z ich oferentów jest firma Compo Expert, działająca obecnie na wielu rynkach świata.
28.10.2016., 14:10h

Okazją do przekonania się o jej fachowym i wielokierunkowym podejściu do tematyki nawożenia roślin było odwiedzenie „źródła”, tj. niemieckiego centrum R&D w Münster-Wolbeck, fabryki w Krefeld (Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf) i sadów doświadczalnych. Wyjazd dziennikarzy z grupą krajowych dystrybutorów odbył się w dniach 24–27.10.2016 r.
Compo Expert współpracuje też z Izbami Rolniczymi Niemiec, Uniwersytetami oraz wyspecjalizowanymi ośrodkami naukowymi. Wszechstronne działania firmy oraz certyfikaty ISO służą przede wszystkim udoskonalaniu własnych produktów, dostosowywaniu ich do oczekiwań klientów, czy wyzwań stawianych przez zmieniające się warunki produkcji w rolnictwie.
Efektem końcowym prac naukowców, ekspertów oraz pracowników zatrudnionych na liniach produkcyjnych jest szeroka lista systematycznie udoskonalanych nawozów mineralnych o specyficznym charakterze. W ofercie tej znajdują się:

  • specjalistyczne, bezchlorkowe, mineralne nawozy NPK: Blaukorn;
  • nawozy z inhibitorem nitryfikacji DMPP: NovaTec;
  • nawozy o spowolnionym działaniu zawierające Isodur (IBDU): Floranid;
  • częściowo otoczkowane nawozy o spowolnionym działaniu: DuraTec i Basatop;
  • otoczkowane nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników: Basacote;
  • nawozy rozpuszczalne: Hakaphos, Basfoliar SP, NovaTec solub;
  • nawozy płynne, w tym Basfoliar i Vitanica;
  • stałe nawozy dolistne: Nutrimix i Nutribor;
  • nawozy mikroskładnikowe, np. Fetrilon.

Przez wiele lat firma rozwijała się jako część koncernu BASF. Na rynku nawozowym, jako odrębny już podmiot, Compo Expert pojawiło się w 1971 r. Obecnie działa na skalę światową i ma liczącą się pozycję na rynku specjalistycznych nawozów dla profesjonalnie działających gospodarstw rolniczych.

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 01:21