StoryEditor

Ograniczenie tonażu na drodze gminnej

Pytanie: Czy wójt może ustawić znak ograniczający dopuszczalną masę pojazdów poruszających się po drodze gminnej?
02.08.2020., 15:08h
Odpowiedź: Co do zasady, z drogi gminnej, jak ze wszystkich pozostałych dróg publicznych, mogą korzystać wszyscy, co wynika z art. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 470). Ograniczenia oraz wyjątki od tej zasady muszą wynikać z ustawy. Słusznie jednak podnosi się w orzecznictwie sądów administracyjnych, że drogi publiczne gminne, powiatowe czy wojewódzkie nie są budowane wyłącznie w interesie tych jednostek czy ich mieszkańców, ale w interesie ogółu użytkowników tych dróg. Artykuł 41 wymienionej ustawy stanowi, że drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.

Drogi wojewódzkie oraz krajowe mogą dopuszczać obciążenia do 11,5 tony na jedna oś. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zarządcą drogi gminnej publicznej. Obowiązki zarządcy zostały szeroko wymienione w art. 20 i kolejnych ustawy o drogach publicznych, przy czym katalog ten nie jest pełny. Wśród obowiązków zarządcy drogi należy wymienić utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzą...
Pozostało 60% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 07:43