StoryEditor

Projekt promocji polskiej żywności na świecie wylądował w koszu. Ministerstwo ma inny pomysł

Projekt stworzenia przez KOWR zagranicznych biur, które miałyby się zająć promocją polskiej żywności na świecie oraz wspieranie jej eksportu wylądował w koszu. Ministerstwo rolnictwa zdecydowało, że takie zadania można realizować w inny sposób.
14.02.2023., 09:02h
Rok temu MRiRW poinformowało, że zgodnie z programem POLSKI ŁAD, powstanie sieć placówek zagranicznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czytaj więcej TUTAJ! 

- Zagraniczne placówki KOWR miały być wsparciem także dla najmniejszych producentów rolnych w poszukiwaniu odbiorców na swoje towary nawet w odległych krajach. W końcu lutego 2022 roku Ministerstwo oficjalnie poinformowało, że dwa pierwsze biura zagraniczne Centrali KOWR powstaną w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. W budżecie KOWR na 2022 rok zarezerwowano 1 240 000,00 zł na utworzenie i działalność tych biur – przypomnieli posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke, którzy zapytali o stan realizacji tych zapowiedzi.

Zagranicznych biur KOWR, które miały wspierać producentów rolnych nie będzie!

Tymczasem w odpowiedzi udzielonej na interpelację poselską resort rolnictwa poinformował, że zapowiedzi tworzenia biur zagranicznych KOWR są nieaktualne.
W 2022 r. podjęto bowiem decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Jednocześnie żadne środki finansowe nie zostały wydatkowane z tytułu realizacji projektu.
- W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej maksymalizacji efektów realizowanych działań ustawowych KOWR w zakresie wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą zdecydowano o realizacji zakładanych celów projektu utworzenia biur zagranicznych KOWR poprzez zacieśnienie i sformalizowanie współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) w ramach istniejących struktury Zagranicznych Biur Handlowych PAIH (ZBH PAIH) - napisał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Wzmocnienie biur handlowych PAIH - jakie korzyści?

Koncepcja pogłębionej współpracy z PAIH przewiduje utworzenie stanowisk ekspertów rolno-spożywczych w strukturze wybranych ZBH PAIH. Pod uwagę brane są kraje najbardziej perspektywiczne, o największym potencjale dla rozwoju eksportu polskich produktów rolnych i żywnościowych.
Do najważniejszych korzyści, wynikających ze współpracy KOWR z PAIH na powyższych zasadach, należy:
  • możliwość działania w ramach już istniejącej sieci ZBH PAIH,
  • potencjalna możliwość realizacji ww. zadań na większej liczbie rynków, z uwagi na oszczędności, które wygenerowane zostaną poprzez odejście od koncepcji tworzenia za granicą odrębnych struktur instytucjonalnych,
  • bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń, kontaktów i dobrych praktyk pomiędzy ekspertami rolno-spożywczymi a pozostałymi pracownikami ZBH PAIH.
- Podsumowując, zacieśnienie i sformalizowanie współpracy z PAIH w ramach ZBH PAIH umożliwi osiągnięcie celów przewidzianych w projekcie tworzenia biur zagranicznych KOWR w krótszym czasie i na większą skalę. Połączenie kompetencji, wiedzy i doświadczeń KOWR i PAIH pozwoli na uzyskanie efektu synergii, który przełoży się na konkretne wyniki w postaci bardziej dynamicznego wzrostu wartości i wielkości eksportu polskiej żywności i produktów rolnych – podsumował wiceminister rolnictwa R. Bartosik.

Jakich efektów oczekuje MRiRW ?

Jak informuje resort rolnictwa, nadrzędnym celem współpracy między KOWR a PAIH jest zwiększenie liczby producentów i przetwórców realizujących działalność eksportową, w tym przede wszystkim małych i średnich firm oraz rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstw mających już doświadczenie w eksporcie – poszerzenie ich oferty eksportowej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów przetworzonych i wysoko przetworzonych.


wk
fot. Envato.Elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 21:33