Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

KOWR otwiera biura zagranicą. Po co i w jakich krajach?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamierza stworzyć 5 zagranicznych biur. Ich zadaniem będzie promocja polskiej żywności na świecie oraz wspieranie jej eksportu. Całość projektu zostanie sfinansowana ze środków uzyskanych ze sprzedaży i dzierżawy państwowych gruntów. 

wk6 sierpnia 2021, 15:46

Ponieważ jednym z głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest działalność promocyjno-informacyjna i wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą ministerstwo rolnictwa planuje utworzenie w programie pilotażowym pięciu biur zagranicznych KOWR na terenie:

  • USA – z 2-3 osobową obsadą i zakresem działania obejmującym Amerykę Północną oraz Amerykę Środkową,
  • Chińskiej Republiki Ludowej – z 2-3 osobową obsadą i zakresem działania obejmującym terytorium Chin, Japonii, Korei Płd. i Indii,
  • Wietnamu – z 2-3 osobową obsadą i zakresem działania obejmującym kraje ASEAN, Australię i Nową Zelandię,
  • Arabii Saudyjskiej – z 2-3 osobową obsadą i zakresem działania obejmującym kraje MENA (Middle East & North Africa),
  • Nigerii – z 2 osobową obsadą i zakresem działania obejmującym Afrykę Zachodnią i Południową.

Poprzez utworzenie sieci wyspecjalizowanych biur poświęconych tylko obszarowi rolno-spożywczemu stworzone mają powstać sprzyjające warunki dla zwiększenia skali polskiego eksportu na rynki zagraniczne, jak również realizacji działań mających na celu budowanie wizerunku silnej marki polskiej żywności na zagranicznych rynkach. 

Podwójna struktura wsparcia 

Nowa struktura będzie działała równolegle do pionów ekonomicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych podległych MSZ. Biura zagraniczne  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą realizować odrębne zadania. Te pierwsze będą nadal podejmowały działania na rzecz wspierania interesów polityczno-gospodarczych zarówno w kontaktach dwustronnych, jak i wielostronnych z partnerami zagranicznymi. Działania te służą m.in. rozwijaniu współpracy z administracją kraju akredytowania, prowadzeniu działań w zakresie dopuszczenia polskich produktów rolno-spożywczych do zagranicznych rynków. 

Działalność biur zagranicznych KOWR będzie natomiast miała charakter biznesowy i będzie skoncentrowana na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, m.in. poprzez: 

  • organizację zagranicznych misji gospodarczych, 
  • organizację spotkań b2b, 
  • dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych, 
  • poszukiwanie partnerów biznesowych pod konkretne działanie biznesowe, świadczenie standardowych usług poza granicami kraju zwiększających dostępność do informacji. 

- Zaznaczyć należy, iż zapotrzebowanie na wzmocnienie tego typu działań bezpośrednich, wspierających działalność gospodarczą polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych, jest wskazywane przez polskich przedsiębiorców – napisano w uzasadnieni projektowanego rozporządzenia ministra rolnictwa.  

Skąd pieniądze? 

Zakłada się, że szacunkowe koszty roczne funkcjonowania 5 pilotażowych biur zagranicznych wyniosą ok. 7 mln zł. Resort rolnictwa chce, aby finansowanie biur zagranicznych KOWR odbywało się ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)