StoryEditor

Rolnik aktywny, czyli kto? Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra rolnictwa o definicję

Zawarta w Planie Strategicznym definicja aktywnego rolnika nie wyklucza otrzymywania dopłat bezpośrednich przez osoby nie będące rolnikami. O wyjaśnienia w tej sprawie zwrócił się do rządu Rzecznik Praw Obywatelskich.
02.11.2022., 13:11h
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Więcek zwrócił się do Henryka Kowalczyka, wiceprezesa rady ministrów i ministra rolnictwa w sprawie definicji aktywnego rolnika, która została przesłana w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. 

Powołał się w nim na stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrażone podczas październikowej konferencji „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, która została zorganizowana, w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, w Zegrzu. 

„Dopłaty, zgodnie z prawodawstwem UE powinny trafiać do aktywnych rolników”

W ocenie samorządu rolniczego, przyjęta w polskim Planie Strategicznym definicja aktywnego rolnika nie wyklucza ze wsparcia osób nieprowadzących de facto działalności rolniczej. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazała w szczególności, że „(…) w związku z powyższym należy w krajowych aktach wykonawczych w taki sposób doprecyzować definicję aktywnego rolnika oraz wymogi stawiane beneficjentom, by ograniczyć skalę wypłat płatności bezpośrednich dla osób, które nie prowadzą działalności rolniczej. Dopłaty, zgodnie z prawodawstwem UE powinny trafiać do aktywnych rolników, prowadzących działalność rolniczą”. 

Jaką definicję rolników aktywnych zawodowo przesłano do Brukseli? 

W projekcie Planu Strategicznego WPR przesłanym do Komisji Europejskiej zapisano następującą definicję: rolnicy, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. euro będą automatycznie uznawani za aktywnych zawodowo. 

Natomiast w przypadku, gdy kwota płatności za poprzedni rok przekracza 5 tys. euro, rolnik będzie uznawany za aktywnego, jeżeli nie prowadzi żadnej z działalności wymienionej na negatywnej liście, takiej jak: administrowanie portami lotniczymi, administrowanie wodociągami, administrowanie trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczeniem usług przewozu kolejowego, świadczeniem usług w zakresie obrotu nieruchomościami.

Kiedy rolnik może ubiegać się o dopłaty po przekroczeniu 5 tys. euro 

Zaproponowany projekt uwzględnia wyjątki, w których rolnik może ubiegać się o dopłaty po przekroczeniu 5 tys. euro, pomimo prowadzenia wyżej wymienionych działalności. Wystarczy, że udokumentuje, że jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej, lub główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej (w CEIDG działalność rolnicza tego rolnika została wskazana jako główna lub dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że wykonywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi główną działalność gospodarczą).

Prof. Marcin Więcek pisze do wicepremiera 

– Podnoszone publicznie wątpliwości dotyczące tego, że taki kierunek rozwiązań chroni interesy osób posiadających grunty, które działalności rolniczej nie prowadzą. W kontekście konstytucyjnie określonych wartości (m.in. art. 23 Konstytucji RP w zw. z art. 21 i 22 Konstytucji RP) sytuacja ta wywołuje wątpliwości, stąd też konieczne jest ustosunkowanie się do niniejszego problemu przez Pana Premiera – napisał prof. Marcin Więcek, Rzecznik Praw Obywatelskich do wicepremiera Henryka Kowalczyka.

fot.: Pixabay
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 18:02