Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Definicja rolnika aktywnego od 2023 r. – sprawdź, kto dostanie dopłaty bezpośrednie!

Obrazek

 

Już w przyszłym roku wejdzie w życie obowiązkowa definicja rolnika aktywnego zawodowo, która będzie umożliwiać ubieganie się o dopłaty bezpośrednie. Unia Europejska i rząd chcą w ten sposób wyeliminować finansowanie dużych podmiotów mających ziemię, ale nie zajmujących się produkcją rolną. 

wk5 lipca 2022, 13:50

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na wnioski zawarte w stanowisku Dolnośląskiej Izby Rolniczej z 27 maja 2022r. Jedną z podnoszonych wtedy kwestii była definicja aktywnego rolnika.

Polska propozycja w Brukseli

Z odpowiedzi MRiRW wynika, że od 2023 r. stosowanie definicji rolnika aktywnego będzie obowiązkowe dla państw członkowskich. W projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej przesłanym do Komisji Europejskiej zaproponowano następującą definicję: rolnicy, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. euro będą automatycznie uznawani za aktywnych zawodowe.

W przypadku gdy kwota płatności za poprzedni rok przekracza 5 tys. euro rolnik będzie uznawany za aktywnego jeżeli nie prowadzi żadnej z działalności wymienionej na negatywnej liście:

·       administrowanie portami lotniczymi

·       administrowanie wodociągami

·       administrowanie trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi

·       świadczeniem usług przewozu kolejowego

·       świadczeniem usług w zakresie obrotu nieruchomościami

Niemniej jednak rolnik prowadzący tego rodzaju działalność może zostać uznany za aktywnego nawet w przypadku kiedy przekroczy próg 5 tys. euro, jeżeli udokumentuje, że:

·       jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub

·       roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej, lub

·       główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej (w CEIDG działalność rolnicza tego rolnika została wskazana jako główna lub dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że wykonywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi główną działalność gospodarczą).

Rolnik z Marszałkowskiej nie dostanie dopłat?

W unijnych przepisach instytucja aktywnego rolnika zawodowo ma na celu wyeliminowanie ze wsparcia podmiotów, które dysponując znacznymi areałami ziemi rolnej nie zajmują się produkcja rolną. - Zjawisko to nie sprzyja prawidłowej dystrybucji środków finansowych w ramach wsparcia bezpośredniego, którego zasadniczym celem jest wsparcie dochodów rolników. Niekorzystny wpływ pobierania płatności przez osoby nie zajmujące się  produkcją rolną dotyczy w szczególności dużych podmiotów, które posiadając znaczne zasoby ziemi osiągają wysokie przychody z tego tytułu. Z tego względu działania związane z badaniem aktywności rolniczej proponuje się ograniczyć jedynie do gospodarstw największych. W pozostałych przypadkach efekt stosowania tego mechanizmu byłyby niewspółmiernie małe do poniesionych nakładów administracyjnych – napisała w piśmie do Dolnośląskiej Izby Rolniczej wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)