Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Spółki celowe KOWR z wątpliwą celowością

Obrazek

Po co KOWR zakłada spółki celowe i czy spełniają one swoje zadania? O to pyta opozycja, w związku z niepokojącym raportem NIK, tymczasem resort rolnictwa popiera działania KOWR.

wk1 września 2021, 09:12

"Od momentu powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli prawie od 4 lat, do opinii publicznej regularnie docierają sygnały o powoływaniu spółek celowych KOWR lub z udziałem środków państwowych (na podstawie art. 17 ustawy o KOWR), którymi on dysponuje. W ostatnim czasie analizą działalności niektórych z nich zajęła się Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Niestety informacje płynące z tych kontroli są bardzo niepokojące w kontekście celowości, zasadności i gospodarności w obrocie środkami państwowymi przez niektóre z tych podmiotów (m.in. spółka POLOWOC)" – napisali w interpelacji do MRiRW posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke z Koalicji Obywatelskiej, którzy zadali szereg szczegółowych pytań dotyczących spółek celowych KOWR.

Jakie to spółki?

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński napisał, że od momentu powstania KOWR, z udziałem jego środków, zostały utworzone następujące spółki:

  • Jurajski Agro Fresh Park S.A. z siedzibą w Kościelcu z wniesionym przez KOWR kapitałem w kwocie 93,4 mln zł  w postaci aportu rzeczowego, nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 216,56 ha,
  • Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy,  kapitałem założycielskim wniesionym przez KOWR w formie wkładu pieniężnego w wysokości 2 mln złotych co stanowi 100% kapitału zakładowego,
  • Krajowa Spółka Owocowo – Warzywna POLOWOC sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zgodnie z aktem założycielskim tej spółki wszystkie udziały - pokryte kapitałem zakładowym w wysokości 10 mln złotych - objął jej jedyny wspólnik, tj. KOWR.

Unikalne czy unikane?

Celem zamierzenia inwestycyjnego realizowanego przez spółkę Jurajski Agro Fresh Park S.A. jest stworzenie unikalnego, innowatorskiego w zamyśle rynku rolno-spożywczego, będącego równocześnie partnerem i zapleczem dla regionalnych producentów żywności, a w przypadku pomyślnego przebiegu i rozwoju tej inwestycji także modelowym rozwiązaniem do stosowania w całej Polsce.

Prezes Zarządu tej spółki nie pobiera wynagrodzenia za sprawowaną funkcje, zaś łączne zatrudnienie w spółce według stanu na dzień 31 lipca 2021 r. wynosi 3,5 etatu, w tym 2 osoby na cały etat i trzy osoby, każda po 0,5 etatu.

Z kolei Spółka Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o. o. została powołana do budowy terminalu przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim. Inwestycja ma być zapleczem logistycznym dla trójmiejskich portów morskich dla magazynowania np. duże partii zboża. Pisaliśmy o tym już tutaj.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu zostało ustanowione w wysokości stanowiącej 3,0–krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie poza umową o zarządzanie obowiązującą z Prezesem Zarządu spółka ta nie zatrudnia innych osób.

Efekt Eskimosa

Krajowa Spółka Owocowo–Warzywna POLOWOC Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego, utworzona została do wykonywania zdań powierzonych jej przez KOWR w zakresie zagospodarowania towaru przejętego na własność od firmy Eskimos S.A. poprzez m.in. jego konfekcjonowanie i sprzedaż hurtową i detaliczną.  

Wynagrodzenie prezesa zarządu spółki wynosiło 13.200,00 zł brutto. W spółce było zatrudnionych w sumie 6 osób, czyli dwóch prezesów zarządu, likwidator i trzy osoby na umowy zlecenia. Obecnie zatrudniony jest wyłącznie likwidator.

Dlaczego podjęto decyzję o likwidacji firmy? MRiRW poinformowało, że na podstawie posiadanych przez KOWR raportów z działalności tej spółki dokonano analizy finansowej w kontekście zwrotu kapitału właścicielskiego. Analiza wykazała, że dotychczasowe funkcjonowanie spółki nie gwarantuje uzyskania postawionych przez KOWR temu podmiotowi celów. Wobec powyższego podjęto decyzję o jej likwidacji.

Więcej  można przeczytać w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z czerwca 2021 r. W okresie swojej działalności spółka POLOWOC osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 958,9 tys. zł i wygenerowała stratę w wysokości 422 tys. zł na dzień 13 grudnia 2020 r. Wskaźnik rentowności sprzedaży w okresie prowadzenia działalności wyniósł -0,44, co oznaczało, że każda złotówka ze sprzedaży przyniosła 44 grosze straty. Uchwałą z dnia 14 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło decyzję o likwidacji spółki POLOWOC.

Minister popiera działania KOWR

"Na obecnym etapie mogę jedynie wyrazić opinię, że popieram działania KOWR, mające na celu realizację zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad gospodarki rynkowej. Dla realizacji tego celu zostały powołane do istnienia prezentowane spółki" – napisał wiceminister Ryszard Kamiński.

wk
fot. pixabay, KOWR



Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)