StoryEditor

Zniesienie cła i nakładanie kar na podmioty handlujące technicznym zbożem

Na stronach Komisji Europejskiej pojawił się projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, który dotyczy zniesienia cła na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczy sprzeciwia się i zajął stanowisko w obronie polskich rolników.
28.03.2023., 11:03h
Przed wybuchem wojny cło było zerowe, po agresji Rosji na Ukrainę, ściągnięto jakiekolwiek cła, a także kontyngent. Import w ramach kontyngentu objęty był (przed zawieszeniem ceł) cłem w wysokości 12 euro/tonę.

Cła przywozowe na większość towarów rolnych przywożonych do Unii Europejskiej w 2016 roku zmniejszono do zera. Kontyngenty taryfowe mają zastosowanie do pozostałych towarów rolnych, które nie zostały zliberalizowane.

Teraz w związku z zamieszczeniem na stronach KE, projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, w którym mowa o zniesieniu cła na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy na kolejny rok, KRIR wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego, a także Wicepremiera Henryka Kowalczyka, aby polski rząd bronił polskich rolników i do zniesienia cła nie dopuścił.
23 lutego 2023 roku ogłoszono:

- wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu będącej uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony. Czytamy na stronie KRIR.

Do jakich produktów zostanie zastosowanie zniesienie cła i ograniczeń ilościowych?

Zawieszenie cła, a także zniesienie ograniczeń ilościowych przewidywane jest dla dwóch kategorii produktów:
  • warzywa i owoce – objęte systemem cen wejścia,
  • produkty rolne, przetworzone produkty rolne – objęte kontyngentami taryfowymi.
Taka kolej rzeczy może spowodować spotęgowanie rozregulowania rynków rolnych w Polsce, co doprowadzić może w konsekwencji do upadku polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
Czytaj także: Polska złoży wniosek o wprowadzenie cła na kukurydzę z Ukrainy!


Jak zaznacza Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, rozumieją konieczność wspierania Ukrainy, ale wsparcie w całym swym ciężarze nie może być przeniesione tylko na rolników. Dlatego też KRIR wnosi o przywrócenie cła na produkty rolne z Ukrainy, a jeżeli nie będzie to możliwe, to aby złagodzić skutki decyzji KE.
W związku z dużymi stratami finansowymi, jakie ponoszą rolnicy przez niekontrolowany napływ zbóż, rzepaku, drobiu, kukurydzy, a także produktów mlecznych z Ukrainy, KRIR wnioskuje o uzupełnienie planowanej regulacji o ocenę skutków, jakie przyniesie przedłużenie okresu braku ceł na polskie gospodarstwa.
Takie rozporządzenie powinno zawierać:
  • mechanizmy faktycznego tranzytu płodów rolnych z Ukrainy,
  • regulację dotyczącą zboża technicznego - nakładanie kar na podmioty, które takim zbożem handlują,
  • wskazane mechanizmy, a także źródła ich finansowania, co ma pozwolić na lepszą kontrolę fitosanitarną.


Bernat Patrycja
na podst. KRIR/trade.ec.europa
fot. Czubiński

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 18:30