Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Buraki cukrowe>

Szarek komośnik atakuje siewki buraków cukrowych!

Jeszcze kilka lat temu mało kto znał w Polsce szkodnika o nazwie szarek komośnik. Obecnie robi on wszystko, by zapisać się na czarnych kartach historii plantatorów buraka cukrowego.

Janusz Biernacki21 marca 2019, 20:02
W Polsce w ciągu ostatnich lat szarek komośnik awansował w skali zagrożeń upraw buraka cukrowego o kilka poziomów. Dotąd gatunek zapomniany, znalazł się w ciągu 3–4 lat w centrum uwagi wielu plantatorów. Szkodnik nie stwarzał wcześniej w kraju żadnego zagrożenia. Mało tego, na zdecydowanej większości plantacji nie był przez lata spotykany.

W Europie szarek komośnik wyrządzał znaczące szkody w uprawach w południowo-wschodniej części kontynentu, poczynając od środkowego pasa Ukrainy, po Chorwację i Austrię.

Przyczyn rozszerzenia obszaru masowego występowania szarka komośnika upatrywać należy główne w ociepleniu klimatu. W Polsce najwcześniej szkody powodował na Zamojszczyźnie, np. w 2014 r. stwierdzono drobne jego ogniska. W 2015 r. pojawiły się kolejne, z wyraźnymi szkodami w województwie podkarpackim i na Kielecczyźnie, a w 2018 r. szkody o znaczeniu gospodarczym wystąpiły także w województwie opolskim, chociaż jeszcze w 2017 r. informowano o nieznacznych ogniskach szarka w okolicy Opola. Zatem od liczebności nieistotnych do konieczności przesiewania plantacji z powodu wyrządzanych przez niego poważnych szkód wystarczył jeden sezon…

Więcej informacji nt. szarka komośnika, a zwłaszcza o możliwościach jego zwalczania, znajdziesz w artykule w wydaniu 4/2019 „top agrar Polska” na str. 122-123.
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)