StoryEditor

Dopłaty do wymiany dachów z azbestu – ilu rolników dostanie dofinansowanie?

12 stycznia br. zakończył się już drugi nabór o wsparcie na wymianę dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Finalnie zarejestrowano 45,4 tysiąca wniosków na kwotę 553,38 miliona zł. Ile pieniędzy już wypłacono rolnikom?
15.01.2024., 11:48h

W piątek 12 stycznia br. zakończył się drugi nabór wniosków o pomoc finansową, która przeznaczyć będzie można na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów, które zawierają w swoim składzie azbest.

Jak czytamy na stronie Agencji, zarejestrowano 45,5 tysiąca wniosków, na kwotę 553,38 mln złotych. Przypomnijmy, że pomoc pochodzi z Krajowego Plany odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?

Przypomnijmy, że wsparcie mogło być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

 • jest pełnoletnim właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
 • ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zobacz także: MRiRW przekonuje, że polski rolnik dostaje wyższe dopłaty niż średnia w UE. No to sprawdzamy!

Co obejmuje wsparcie na wymianę pokrycia dachu?

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej. Powierzchnia dachu nie może być większa niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

 • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
 • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
 • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
 • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Jaka jest stawka wsparcia do wymiany dachu?

Pieniądze rolnik otrzymuje, gdy wymiana dachu będzie zakończona. Rolnik otrzyma 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej (100 zł/m3) i odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł za każdy m2.

Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem. Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Jaka kolejność przyznawania pieniędzy?

Kolejność przyznania pomocy wyznacza liczba uzyskanych punktów m.in.:

 • gdy w powiecie występuje niekorzystna sytuacja na rynku (stopa bezrobocia) pracy 3 pkt.
 • gdy dach wymienia młody rolnik się 5 punktów

Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po dniu:

 • 31 grudnia 1982 r. dla wniosków złożonych w 2023 roku;
 • 31 grudnia 1983 r. dla wniosków złożonych w 2024 roku.

image

Pomoc suszowa 2023 – czy rolnicy ją otrzymają? [FELIETON]

W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Niespełnienie któregokolwiek kryterium premiującego nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości wsparcia środkami planu rozwojowego.

 

Bernat Patrycja/Dorota Kolasińska/Bartłomiej Czekała

na podst. gov.pl/ tygodnik-rolniczy.pl

Fot: Canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 19:31