StoryEditor

Dopłaty do wymiany dachów z eternitu. Co ze starym i nowym naborem wniosków w ARiMR?

Już 15 grudnia br. rusza drugi nabór wniosków w programie dopłat do wymiany dachu z eternitu. Pierwsza edycja cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem, że rozpatrywanie wniosków znacznie się przedłużyło. Ale jednocześnie budżet programu został zwiększony o 65 mln zł., aby pomoc otrzymali wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski.
20.11.2023., 14:21h

Likwidacja dachów z eternitu za 580 mln zł

Ministerstwo rolnictwa przypomniało, że od 17 października do 15 listopada 2022 r. odbył się pierwszy nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w którym złożono 47 178 wniosków na kwotę łączną 580,01 mln zł.

Pomoc przyznawana jest na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej. Dofinansowanie w wysokości 40 zł/m2 przysługuje do maksymalnie 500 m2 powierzchni pokrycia dachu.

 

Liczne błędy we wnioskach do ARiMR

Zgodnie z informacją zawartą w systemie informatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) (wg stanu na 22 października 2023 r.)

31 821 wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zostało rozpatrzonych pozytywnie, z których 99% wymagało dokonania uzupełnień. Zakontraktowana kwota wsparcia wynosi ok. 400,73 mln zł. Do 22 października ARiMR wystawiła zlecenia wypłat środków, w tym zaliczek, na kwotę łączną ok. 61,42 mln zł.

- Wpływ na długotrwałość procedury oceniania wniosków miała również potrzeba wzywania wnioskodawców do wyjaśnień z uwagi na liczne rozbieżności w składanej dokumentacji oraz konieczność dokonywania uzupełnień do wniosku w związku z brakiem wymaganych załączników – napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Rafał Romanowski.

 

Zwiększenie budżetu programu usuwania eternitu

Resort rolnictwa przyznał, że długotrwała procedura przyznawania dopłat była spowodowana ogromnym zainteresowaniem wsparciem, które znacznie przekroczyło oczekiwania zarówno MRiRW, jak i ARiMR. Z tego względu podjęto decyzję o zwiększeniu pierwotnego budżetu dla tego naboru z kwoty ok. 65 mln zł do kwoty prawie 590 mln zł, w celu objęcia pomocą finansową wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski i spełniają warunki przyznania wsparcia.

 

Natłok wniosków o wsparcie w ARiMR

Zdaniem MRiRW na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków wpływ miał także konflikt zbrojny w Ukrainie. Z tego względu w 2023 r., w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom tego konfliktu, uruchomiony został nabór wniosków w ramach KPO dotyczący „wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy”, w którym złożono prawie 13 tys. wniosków.

Obsługa wniosków złożonych w ramach KPO zbiegła się również w czasie z uruchomieniem naborów realizowanych w ramach działań inwestycyjnych, w tym tych realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. listopad 2023 10:00