StoryEditor

Ekoschematy 2024: hodowcy bydła dostaną dodatkowe dopłaty! Sprawdź warunki!

Będą zmiany w ekoschemacie "Dobrostan zwierząt" i jednej z praktyk. Rolnicy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. Jakie warunki trzeba spełnić?
23.05.2024., 16:35h

W ramach ekoschematu "Dobrostan zwierząt", hodowcy mogą otrzymać dodatkowe dopłaty: 51 zł do każdego tucznika oraz po 250 zł do każdej krowy mamki i 130 zł do każdego opasa, także do ras mlecznych i mieszańców. Wsparcie przewidziane jest też w przypadku kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych. Ale żeby otrzymać tę dopłatę hodowcy muszą najpierw zdobyć certyfikat QMP lub QAFP.

Dobrostan zwierząt: certyfikat QMP i QAFP do 30 września 2024 r.​

Ponieważ certyfikat trzeba złożyć razem z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, ministerstwo rolnictwa postanowiło dać rolnikom więcej czasu, bo terminy wydania certyfikatu przez jednostkę certyfikującą są wydłużone. Dlatego resort wprowadza przepisy, które wydłużają termin na uzyskanie przez rolników ubiegających się o przyznanie płatności dobrostanowej za realizację tych praktyk certyfikatu za zgodność z systemem QAFP/QMP do dnia 30 września 2024 r. W kolejnych latach będzie to 31 lipca roku. Dzięki temu w dniu złożenia wniosku o płatność, hodowca nie będzie musiał mieć jeszcze certyfikatu QAFP/QMP. 

- Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie wzrost liczby rolników, którzy przystąpią do systemu QAFP/QMP i będą mogli otrzymać wsparcie dobrostanowe za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP/QMP, które obejmują swoim zakresem element ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie tych zwierząt – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Budżet działania

Proponowane rozporządzenie nie spowoduje konieczności zwiększenia łącznej puli środków przewidzianych na finansowanie zobowiązań w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027 pochodzących z budżetu państwa i budżetu UE. Środki finansowe przeznaczone na realizację ekoschematu wynoszą około 1 mld 377 mln euro (łącznie z budżetu państwa i budżetu UE).

Co to jest System QAFP ​i System QMP?

System QMP jest otwartym systemem produkcji żywca wołowego oraz mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości, uznanym za krajowy system jakości żywności decyzją ministra rolnictwa z 20 października 2008 r. Administratorem systemu QMP i właścicielem znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) – został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i uznany przez MRiRW w 2009 r. System QAFP obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w ramach koncepcji „od pola do stołu” normalizując całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta. System zawiera procedury gwarantujące bezpieczeństwo oraz wyższą jakość żywności ze znakiem QAFP, a także wspiera budowanie wiarygodności uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta. Obejmuje mięso wieprzowe, mięso drobiowe oraz wędliny.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Tygodnik Poradnik Rolniczy
Autor Artykułu:Tygodnik Poradnik Rolniczy
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 08:46