StoryEditor

Nowa praktyka w ekoschemacie dobrostan zwierząt. Czym są systemy jakości?

MRiRW przygotowało projekt, którego celem jest zniesienie wymogu posiadania przed hodowcę, który ubiega się o płatność dobrostanową certyfikatu potwierdzającego, produkcje przez niego żywności zgodnie z systemem QAFP/QMP. Co chce osiągnąć przez to ministerstwo?
23.05.2024., 13:46h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach ekoschematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

Hodowca bez wymogu certyfikatu?

Celem projektu jest wprowadzenie przepisów, które zniosą wymóg posiadania przez rolników ubiegających się o przyznanie płatności dobrostanowej za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP /QMP na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności certyfikatu potwierdzającego, że wytwarzane przez nich produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QAFP/QMP.

Zobacz także: MRiRW: Nie będzie żadnych zakazów hodowli zwierząt gospodarskich!

Rozporządzenia wydłuża także termin na uzyskanie przez rolników ubiegających się o przyznanie płatności dobrostanowej za realizację tych praktyk certyfikatu za zgodność z systemem QAFP/QMP do dnia 30 września 2024 r. W kolejnych latach będzie to 31 lipca roku.

- Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie wzrost liczby rolników, którzy przystąpią do systemu QAFP/QMP i będą mogli otrzymać wsparcie dobrostanowe za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP/QMP, które obejmują swoim zakresem element ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie tych zwierząt – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ile będzie kosztować realizacja ekoschematu?

Proponowane rozporządzenie nie spowoduje konieczności zwiększenia łącznej puli środków przewidzianych na finansowanie zobowiązań w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027 pochodzących z budżetu państwa i budżetu UE. Środki finansowe przeznaczone na realizację ekoschematu wynoszą około 1 mld 377 mln euro (łącznie z budżetu państwa i budżetu UE).

Dwa systemy jakości - QMP i QAFP

  • System QMP jest otwartym systemem produkcji żywca wołowego oraz mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości, uznanym za krajowy system jakości żywności decyzją ministra rolnictwa z 20 października 2008 r. Administratorem systemu QMP i właścicielem znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
  • System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) – został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i uznany przez MRiRW w 2009 r.

image

Dopłaty 2024: nowy wariant dobrostanu. Dwie WAŻNE zmiany!

System QAFP obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w ramach koncepcji „od pola do stołu” normalizując całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż do konsumenta. System zawiera procedury gwarantujące bezpieczeństwo oraz wyższą jakość żywności ze znakiem QAFP, a także wspiera budowanie wiarygodności uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta. Obejmuje mięso wieprzowe, mięso drobiowe oraz wędliny.

 

WK

Fot: Kurek

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 08:41