StoryEditor

Pastwisko nie przylega do siedliska. Czy trzeba zgłosić dodatkową siedzibę stada?

Gdy pastwisko przylega do siedliska, lub jeśli przeganiamy bydło mięsne na kilkumiesięczny wypas na odległe łąki nie ma problemów. Pojawiają się za to, kiedy prowadzimy wypas kwaterowy na różnych działkach oddalonych od gospodarstwa. Czy trzeba to zgłaszać? Papierologia w końcu przerośnie hodowców!
19.11.2023., 09:00h

- Rolnicy nie są pewni, czy pastwisko, które nie przylega bezpośrednio do granic działki, na której znajduje się siedlisko, powinno mieć nadany kolejny numer siedziby stada, na który powinno się przemieszczać zwierzęta za każdym razem, gdy tam przebywają – napisał Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR w piśmie do ARiMR. Sprawa faktycznie komplikuje się przede wszystkim w sytuacji jeśli prowadzimy rejestr wypasu bydła mlecznego.

KRIR zwrócił się o interpretację tych przepisów do prezes ARiMR. Poniżej podajemy wyjaśnienie.  

- Mając na uwadze względy bezpieczeństwa żywności, każde miejsce, w którym tymczasowo lub stale prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt i, w którym przebywają zwierzęta gospodarskie oznakowane powinno być zarejestrowane jako odrębna siedziba stada, a każde zdarzenie przemieszczenia do i z siedziby stada powinno zostać do Agencji zgłoszone – podaje ARiMR.

Działki przylegające do siebie – jedna siedziba stada

W przypadku, gdy działki, na których prowadzony jest chów, hodowla lub wypas zwierząt stanowią jedną spójną całość lub posiadają punkty styku, wówczas na wskazanym obszarze może zostać zarejestrowana jedna siedziba stada (w jej skład będą wówczas wchodzić wszystkie zadeklarowane działki ewidencyjne i zlokalizowane na nich budynki, w których prowadzony jest chów, hodowla lub wypas zwierząt). Posiadacz zwierząt może również na każdej posiadanej działce zarejestrować odrębną siedzibę stada, co jednak, zgodnie z w/w ustawą, wiąże się z koniecznością dokonywania zgłoszeń przemieszczeń między tymi siedzibami.

Co jeśli działki nie przylegają do siebie?

Jeżeli działko nie stanowią jednego spójnego obszaru lub nie posiadają punktów styku nie można zarejestrować na wskazanym obszarze jednej siedziby stada.

- Zatem, jeśli nie są spełnione warunki, o których mowa powyżej, to posiadacz zwierząt musi, ze względów epizootycznych, zarejestrować odrębne działalności (siedziby stad). Jeżeli pastwisko jest oddzielone od siedziby stada np. rowem melioracyjnym lub drogą dojazdową do posesji, to możliwość zarejestrowania pastwiska w ramach posiadanej działalności uzależniona jest, od pozytywnej opinii PLW dopuszczającej dopisanie takiego obszaru (pastwiska) do zarejestrowanej działalności. Warunkiem koniecznym jest dołączenie kopii w/w opinii PLW do zgłoszenia – wyjaśnia ARiMR.

Jak uzupełnić informację dodaniu pastwiska do zarejestrowanej siedzimy stada?

ARiMR podaje dwa rozwiązania dodania pastwisk:

przez aplikację IRZplus, składając dokument Zgłoszenie działalności z zaznaczonym celem: „zgłoszenia zmiana danych” (w Podręczniku użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98f1f98, w rozdziale 5.1. l. Zgłoszenie działalności, w którym opisano sposób uzupełnienia informacji w danych działalności)

przez złożenie w biurze powiatowym Agencji papierowego dokumentu Wniosek o nadanie numeru działalności formularz udostępniony jest na stronie internetowej Agencji https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat.

Warto zaznaczyć, że gdy nadane zostaną nowe siedziby stad wówczas w IRZPlus każdorazowo przy zmianie kwatery (działki ewidencyjnej z nowym numerem siedziby), ku z pewnością ogromnej radości hodowców bydła mlecznego - trzeba to zgłosić jako przemieszczenie.

oprac. dkol na podst. KRIR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 11:03