StoryEditor

W kwietniu cena OMP była niższa

W połowie kwietnia średnia ważona cena OMP w UE była na poziomie 3,12 euro/kg (12,8 zł,  stan na 13 kwietnia 2014 r.). Tym samym była o 3,62% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 9,9% wyższa niż w kwietniu 2013 r.
02.05.2014., 11:05h

W połowie kwietnia br., podobnie jak na unijnym rynku zachowywały ceny OMP w Polsce. Osiągnęły one poziom 3,07 euro (tj. 12,77 zł)/kg. Były zatem o około 16,7% wyższe niż przed rokiem. Jednak porównując je do stawek z marca widać ponad 2,5% spadek. Polskie ceny OMP były także o 1,57% niższe od średniej dla całej UE.

W skali rocznej cena OMP w naszym kraju odnotowała zwyżkę rzędu 16,3% (z 11,02 zł/kg do 12,82 zł/kg). Z kolei u największego unijnego producenta – Niemiec – ceny OMP wynosiły 3,18 euro (tj. 13,22 zł)/kg. Spadek cen OMP w UE jest wywołany zwiększoną produkcją mleka oraz przetworów mlecznych (z uwagi na wcześniejszą wiosnę) oraz zredukowanym popytem Chin na przetwory mleczne (zwłaszcza OMP). e-abi

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:16