🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Komu przysługuje emerytura matczyna 
„Mama 4 PLUS”?

13.03.2019

Drukuj

Komu przysługuje emerytura matczyna 
„Mama 4 PLUS”?

Pozostało 0% artykułu.
Więcej przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Masz już prenumeratę lub dostęp?

Możesz już teraz kupić dostęp do wszystkich treści lub do wybranego artykułu

Kup dostęp Kup ten artykuł za 3,69 zł Kup ten artykuł za 0 złpo wyrażeniu zgód

r e k l a m a

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, zwanym „mama 4 Plus”. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej (w tym rolniczej) albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

Komu przysługuje?

Ustawa przewiduje, że matczyne emerytury będą mogły być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. Z zasady z prawa do tego świadczenia skorzystają kobiety. Ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci będzie ono też przysługiwało – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia przez nią dzieci, lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Emerytura matczyna zostanie przyznana matce po ukończeniu przez nią 60 lat albo ojcu – po osiągnięciu 65 lat, w przypadku gdy osoba ta nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma wypłacaną emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.
Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Kiedy w KRUS?

r e k l a m a

Zgodnie z przepisem ww. ustawy, emeryturę matczyną może przyznać prezes KRUS, jeżeli osoba, o której mowa wyżej, legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie jednostka organizacyjna ZUS.
Tak więc wnioski o emeryturę z tytułu urodzenia i wychowania co najmniej czworga dzieci będą składane do KRUS w sytuacjach, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie legitymuje się tylko okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, za które została opłacona składka w KRUS.

Jeśli więc matka, która urodziła i wychowała czworo lub więcej dzieci, ukończyła 60 lat i będzie legitymowała się krótkim, np. 4-letnim podleganiem ubezpieczeniu społecznemu rolników (nie spełnia warunku 25-letniego podlegania ubezpieczeniu do przyznania emerytury rolniczej ustawowej) i będzie także legitymowała się np. 5-letnim ubezpieczeniem w ZUS, wniosek o emeryturę matczyną winna złożyć do ZUS. Tak więc do ZUS będą wnioski składały osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym (opłacały składki w ZUS) lub nie były w ogóle ubezpieczone albo pobierają z ZUS emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury.

Uznaniowy charakter

Polecany artykuł

Waloryzacja emerytur
 i rent rolniczych od 1 marca 2019

Emerytura matczyna 4 Plus będzie przyznawana przez prezesa KRUS na wniosek osoby zainteresowanej – matki lub ojca dzieci spełniających ww. kryteria. Prezes KRUS będzie rozpatrywał wnioski po zbadaniu sytuacji dochodowej zainteresowanych.

Do wniosku o świadczenie osoba ubiegająca się winna dołączyć m.in.: akty urodzenia dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, których ustalenie jest niezbędne do przyznania przez prezesa KRUS świadczenia. W oświadczeniu wnioskodawca winien podać m.in.:
  • czy w wychowywaniu dzieci były przerwy oraz ich długość;
  • posiadanie lub nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz pobieranie lub niepobieranie emerytury albo renty;
  • uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodu z zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności (przedłożyć można zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego), a zwłaszcza uzyskiwanie dochodu z gospodarstwa rolnego z podaniem jego powierzchni (można przedłożyć zaświadczenie z urzędu gminy na tę okoliczność);
  • uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej.
Po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy oraz jej rozpatrzeniu prezes KRUS wyda decyzję administracyjną na zasadach, na jakich wydaje decyzje w sprawach o świadczenia przyznawane w drodze wyjątku.

Odwołanie od decyzji odmownej

Agrarsklep

top agrar Polska – roczna prenumerata

top agrar Polska – roczna prenumerata

Płacisz tylko

198,00 zł SPRAWDŹ
Od decyzji odmawiającej przyznania emerytury matczynej 4 Plus wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia wniosku do prezesa KRUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia mu decyzji. Na decyzję w sprawie odmowy przyznania świadczenia przez prezesa KRUS oraz na decyzję po ponownym rozpatrzeniu, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia skarżącemu decyzji za pośrednictwem KRUS. Jeśli skarga nie zostanie uwzględniona, prezes KRUS przekazuje ją w terminie 30 dni od jej wniesienia do sądu wraz z odpowiedzią na skargę. Nadmienia się, że wnioskodawca może złożyć skargę już na pierwszą decyzję prezesa KRUS, a nie dopiero po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Wypłata świadczenia

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wymaganego wieku (60 lat matka dzieci, 65 lat ojciec dzieci). Na podstawie decyzji organ rentowy KRUS podejmie wypłatę świadczenia i zawiadomi o tym zainteresowanego.

Wysokość matczynego świadczenia 4 Plus nie może być wyższa od najniższej emerytury, tj. od marca br. 1100 zł brutto. Świadczenie to będzie podlegało corocznej waloryzacji.

Bez prawa wypłaty

Emerytura matczyna nie będzie przysługiwała:
  • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył przez
    umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej oraz w przypadku
         długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci;
  • osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Ubezpieczenie na wniosek


Matka 4 Plus lub ojciec 4 dzieci, którzy nabyli prawo i pobierają rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznane przez prezesa KRUS na podstawie ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (emerytura matczyna), mogą zgłosić do KRUS wniosek o objęcie ich dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym do uzyskania 25-letniego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Z przepisu tego z pewnością będą chciały skorzystać matki, które urodziły co najmniej 4 dzieci, ukończyły 60 lat i nabyły prawo do świadczenia matczynego, bo nie mogą otrzymać emerytury rolniczej ustawowej, albowiem do wymaganego okresu ubezpieczenia rolniczego (25 lat) brakuje im np. zaledwie kilku lub kilkunastu miesięcy. Wtedy, pobierając rodzicielskie świadczenie (emeryturę matczyną) i podlegając ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek (dobrowolnie), nabyłyby prawo do emerytury rolniczej ustawowej – wyższej od świadczenia matczynego. Oczywiście, pod warunkiem opłacania składki na to ubezpieczenie do KRUS.

Ewa Jaworska-Spicak

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody