Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Renta rodzinna a trzynastka. Kiedy 13. świadczenie przysługuje w pełnej wysokości?

Obrazek

Pytanie Czytelnika: Pobieram wraz z trójką rodzeństwa jedną rentę rodzinną rolniczą po zmarłym ojcu, podzieloną na cztery. Dwaj bracia bliźniacy, oprócz części renty rodzinnej, pobierają renty socjalne. Oba świadczenia wypłaca KRUS. W kwietniu br. oddział regionalny KRUS wypłacił mnie i siostrze 13. świadczenie po połowie, a braciom wypłacił każdemu z nich 13. świadczenia w pełnej wysokości. Dlaczego?

2 lipca 2021, 09:54
W świetle ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (DzU z 2020 r., poz. 321), do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Tak więc w przypadku renty rodzinnej wieloosobowej, do której jest uprawniona również osoba/osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej (prawo to ustala, ZUS – KRUS ją wypłaca w zbiegu z rentą rodzinną), KRUS osobie/osobom tym odrębnie ustala prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Natomiast pozostałym osobom uprawnionym do renty rodzinnej wypłaca dodatkowe świadczenie w pełnej wysokości, ustalonej proporcjonalnie do liczby tych osób. Tak więc oddział regionalny KRUS, zgodnie z ww. przepisami, braciom uprawnionym do rent socjalnych oprócz renty rodzinnej wypłacił w kwietniu br. 13. świadczenia w pełnej wysokości, tj. 2 × po 1250,88 zł brutto, zaś pani i siostrze uprawnionym tylko do renty rodzinnej 13. świadczenie wypłacił po połowie, tj. po 625,44 zł brutto dla każdej z pań.

Ewa Jaworska-Spicak

Ważne Tematy