StoryEditor

Wypałata pełnej emerytury a zgoda małżonków na zaprzestanie działalności rolniczej

Tylko obopólna zgoda małżonków na zaprzestanie działalności rolniczej daje prawo do wypłaty pełnych emerytur. Liczenie na przedawnienie zaległych składek na ubezpieczenie może być zgubne.
21.03.2019., 11:03h
W trakcie pełnionych przeze mnie redakcyjnych dyżurów, wśród licznych pytań od Czytelników, niczym bumerang wraca konieczność zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, aby KRUS wypłacała emeryturę rolniczą w pełnej wysokości. Okazuje się, że wielu rolników ma z tym problemy, otrzymują tylko część składkową świadczenia, a więc niemal symboliczne kwoty. Z prośbą o radę zadzwoniła do redakcji synowa w sprawie teścia. Zależało jej na tym, aby po kilku latach mógł on wreszcie dostawać pełne świadczenie. W trakcie rozmowy zupełnie przypadkowo wyszło na jaw, że jej teściowie, będący współwłaścicielami gospodarstwa rolnego, mogą mieć zaległości składkowe wobec KRUS. Czy da się ich uniknąć?

Wypłata co kwartał

Otóż nasz rolnik-emeryt – jak wynikło z rozmowy z jego synową – wraz z małżonką jest współwłaścicielem gospodarstwa o powierzchni ponad 50 ha przeliczeniowych. Po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego KRUS kilka lat temu przyznała mu prawo do emerytury rolniczej (spełniał warunek wieku emerytalnego oraz legitymował się ponad 35-letnim podleganiem ubezpieczeniu społecznemu rolników). Nabywając prawo do emerytury rolnik został wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników. Nie wyzbył się ziemi, a więc nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, więc KRUS wypłaca mu emeryturę jedynie w części składkowej – kwartalnie. Część uzupełniająca jest zawieszona.

Nie może on bowiem skorzystać z art. 28 ust. 11 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 299) stanowiącego, że część uzupełniająca nie ulega zawieszeniu w przypadku, gdy emeryt uprawniony do emerytury ustawowej od wieku emerytalnego prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, albowiem jego małżonka podlegała ubezpieczeniu w ZUS z tytułu zatrudnienia, a gdy w tym roku osiągnęła 60 lat, otrzymała z ZUS emeryturę. Tak więc nie podlegała ona i nie podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Ewa Jaworska-Spicak, sec. ds. KRUS

Więcej porad z zakresu ubezpieczenia w KRUS przeczytasz w kwietniowym wydaniu "top agrar Polska". Jeśli nie masz prenumeraty, możesz ją zamówić tutaj.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 08:27