StoryEditor

Europejskie Forum Rolnicze 2023 już w marcu w Jasionce

Europejskie Forum Rolnicze wraca do Jasionki. Konferencja odbędzie się 22–23 marca 2023 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego. Co znajdziemy w programie wydarzenia?  
10.03.2023., 11:03h

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce

Z jednej strony nowa perspektywa WPR, Europejski Zielony Ład oraz wojna w Ukrainie, a z drugiej zmieniający się klimat, susze, niedobory wody, wyludnienie wsi. O tych najistotniejszych problemach dla polskiego, ale również europejskiego rolnictwa, będą debatować eksperci w ramach V edycji EFR.

Dyskusjom towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa w części ekspozycyjnej Forum. Uczestnicy wydarzenia będą mogli także zapoznać się z najbardziej rozwojowymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Do udziału w dyskusji zaproszono rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, instytucji naukowych, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, ministrów rolnictwa z Polski i krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli rządu i samorządów lokalnych.

Program Forum

 • Debata: Jak kształtować politykę regionalną w Polsce?
  Dyskusja, w oparciu o wyniki Monitoring rozwoju obszarów wiejskich – cyklicznej obserwacji przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi, będzie próbą oceny zmian zachodzących na obszarach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat wraz z oceną efektywności prowadzonych polityk regionalnych.
 • Panel 1: Jak nowoczesne technologie zmienią wieś i rolnictwo?
  Dyskusja o znaczeniu nowoczesnych technologii dla przyszłości produkcji rolnej, prezentacja przykładowych rozwiązań oraz sposobach ich finansowania.
 • Panel: Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce
  Dyskusja o perspektywach rozwoju rolnictwa zrównoważonego, węglowego i ekologicznego w Polsce, biorąc pod uwagę wymogi Wspólnej Polityki Rolnej oraz Krajowego Planu Strategicznego WPR, jak również sytuację geopolityczną i gospodarczą.
 • Debata: Przyszłość rolnictwa europejskiego. Czy obecny kształt WPR i KPS odpowiada oczekiwaniom rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?
  Dyskusja o przyszłości europejskiego rolnictwa, do udziału w której zaproszono komisarza UE ds. rolnictwa, ministra rolnictwa i rozwoju wsi RP oraz ministrów rolnictwa krajów UE.
 • Wręczenie Nagrody im. Józefa Ślisza
  Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.
 • Panel 3: Biopreparaty w procesie uprawy roślin. Czy preparaty mikrobiologiczne i nawozy pochodzenia naturalnego mogą zastąpić środki chemiczne?
  Panel będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy w ramach założeń Zielonego Ładu i premiowania stosowania preparatów mikrobiologicznych jest szansa na zastąpienie nimi chemicznych środków używanych w rolnictwie bez szkody dla efektywności produkcji.
 • Panel 4: Czy zabraknie wody na wsi? Gospodarka wodna w obliczu zmieniającego się klimatu
  Dyskusja stanowić będzie kontynuację problematyki poruszonej w raporcie EFRWP odnośnie efektywnej gospodarki wodnej na potrzeby rolnictwa z uwzględnieniem kwestii związanych z oszczędzaniem wody, wsparciem działań poprawiających retencję, dobrych praktyk rolniczych.
 • Panel 5: Rola „Solidarności Rolniczej” w drodze do wolności
  Debata historyczna o roli i znaczeniu NSZZ RI „Solidarność” w drodze do odzyskania wolności oraz na początku lat 90. Debacie towarzyszyć będzie promocja książki Andrzeja W. Kaczorowskiego opisująca historię związku zawodowego rolników.
 • Panel 6: Wyzwania i perspektywy rozwoju polskiej branży rolno-spożywczej
  Dyskusja będzie dotyczyć problemów, z jakimi zmagają się polscy producenci żywności w rzeczywistości popandemicznej oraz w obliczu wojny w Ukrainie. Uczestnicy dyskusji zostaną zapytani o to, czy i jakie działania administracji rządowej mogą być podjęte w celu wsparcia rozwoju krajowego przemysłu rolno-spożywczego zarówno w wymiarze krajowym jak i ekspansji na rynki zagraniczne.
 • Panel 7: Jak zapewnić rolnikom stabilny system ubezpieczeniowy? Koncepcja ewolucji systemu ubezpieczeń rolnych
  Dyskusja, w oparciu o opracowanie EFRWP „Ubezpieczenia ryzyk w produkcji rolnej w Polsce” oraz doświadczenia krajów UE, będzie próbą odpowiedzi na pytanie czy jest potrzebna zmiana systemu ubezpieczeń rolniczych, w jakim zakresie i w jakiej skali?
 • Debata: Przyszłość polskiej wsi. Jak odpowiedzieć na oczekiwania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?
  Dyskusja o przyszłości polskiego rolnictwa z udziałem przedstawicielami strony rządowej, opozycji oraz rolników.
 • Wręczenie Nagród w konkursie Innowacyjny Rolnik
  Podczas Europejskiego Forum Rolniczego zostaną wręczone nagrody w konkursie „Innowacyjny Rolnik”, w którym nagradzani są rolnicy prowadzący nowatorskie gospodarstwa.

Szczegóły i rejestracja uczestników na stronie internetowej EFR

https://forum-jasionka.pl/

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 13:11