Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>

Koniec mediacji, w ARiMR znów będzie protest. Jakie postulaty zgłaszają pracownicy?

Obrazek

 

Związki zawodowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grożą strajkiem. Zarzucają kierownictwu brak empatii i chęci rozwiązania problemów z jakimi borykają się pracownicy ARiMR.

wk25 kwietnia 2023, 12:50

W poniedziałek do ministra rolnictwa Roberta Telusa został skierowany list NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR oraz NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP, w którym związki informują o podjęciu decyzji o zakończeniu w ramach sporu zbiorowego etapu mediacji poprzez złożenie protokołu rozbieżności i zdecydowały o rozpoczęciu procedury umożliwiającej przeprowadzenie strajku.

Jakie postulaty zgłaszają związkowcy?

Związkowcy zwrócili uwagę ministrowi rolnictwa, że od 2 lat nie udało się wynegocjować u pracodawcy 9 z 11 postulatów. Pozostałe w sporze postulaty to:

Postulat 1. Podwyżki w wysokości 800,00 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.

Postulat 2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500,00 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

Postulat 4. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500,00 – 1000,00 zł brutto.

Postulat 6. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

Postulat 7. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce wynagrodzenia na pracownika.

Postulat 8. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

Postulat 9. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

Postulat 10. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

Postulat 11. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Realizacja celów politycznych?

- Najważniejsze dla pracowników ARiMR są dwa pierwsze postulaty płacowe. Obecna sytuacja ekonomiczna, czyli wciąż rosnąca inflacja oraz brak perspektyw na wzrost wynagrodzenia pracowników, powodują poważne problemy społeczne i ekonomiczne dla ludzi zatrudnionych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realny spadek wartości wynagrodzeń oraz ich adekwatności do wykonywanych przez pracowników ARiMR zadań sprawiają, że pracownicy od dłuższego czasu odczuwają wzrost frustracji i bezradności wobec pracodawcy, który naszym zdaniem nie troszczy się o pracowników w obecnej sytuacji – czytamy w piśmie podpisanym przez szefów obu związków zawodowych, których zdaniem prezes ARiMR skupiona jest tylko na realizacji planów politycznych bez prawidłowego zarządzania i organizacji pracy.

Długa lista problemów pracowników ARiMR

Rozpoznane przez związki zawodowe problemy w ARiMR, które powodują zwiększające się napięcia, frustrację, brak motywacji, spadek jakości obsługi wniosków i wyznaczonych zadań wynikają przede wszystkim z:

·       niskiego wynagrodzenia,

·       zbyt obszerny i stale zwiększający się zakres realizowanych działań, bez zwiększania etatyzacji,

·       brak zaangażowania pracodawcy w codzienne problemy pracowników ARiMR,

·       niska jakości legislacja,

·       brak ścieżki awansu,

·       przestarzały sprzęt informatyczny,

·       duża ilość nowych przepisów wprowadza konieczność licznych szkoleń,

·       krótkie i nierealne terminy realizacji zadań,

·       konieczność podejmowanie dodatkowego zatrudnienia,

·       brak porad prawnych.

Nawał zadań w biurach powiatowych

Na to wszystko nakłada się przekazywanie do Biur Powiatowych ARiMR praktycznie wszystkich działań i programów co wiąże się z przeciążeniem zarówno samych pracowników, jak i kadry zarządzającej. Pracownicy przejmują działania innych departamentów bez zwiększania wynagrodzenia za dodatkową pracę, bez wzrostu etatyzacji, bez dostosowania narzędzi informatycznych do większego zakresu prac. Zwiększony zostaje cyklicznie zakres obowiązków, który przez ostatni rok znacząco się rozszerzył. Najniżej wynagradzani pracownicy obsługują większość zadań i programów ARiMR.

Pracownicy ARiMR w Biurach Powiatowych obsługują obecnie następujące działania:  

·       dokończenie kampanii 2022 dla płatności bezpośrednich, dobrostan zwierząt,

·       rozpoczęcie kampanii 2023 - płatności bezpośrednie/ wsparcie obszarowe. Termin: 15.03 - 15.05.2023 r. (po terminie do 9 czerwca) PS WPR 2023-2027,

·       wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. Termin: 1.04 - 31.05.2023 r.

·       pomoc krajowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy. Termin: 14.04 - 30.06.2023 r.,

·       wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. Termin: od 03.04,

·       wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,

·       IRZ - znaczące zmiany w obsłudze i identyfikacji zwierząt, zwiększona ilość pracy,

·       ewidencja producentów - wraz ze wzrostem ilości programów, zwiększona ilość wniosków o rejestrację osób fizycznych i prawnych,

·       kontynuacja obsługi działań premiowych Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, Premie dla Młodych Rolników, Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

·       obsługa Infolinii przez pracowników BP,

·       obsługa Techniczna na POK-u, działania doradcze, informacyjne i informatyczne,

·       rejestracja Ankiet 40+,

·       potwierdzanie Profilu Zaufanego,

·       potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem w bardzo dużej ilości dla działań premiowych i nowych interwencji,

·       szkolenia zewnętrzne rolników (IRZ, Ekoschematy), obsługa i uczestnictwo pracowników BP,

·       obsługa kontroli zewnętrznych,

·       odwołania,

·       ocena wsteczna,

·       windykacja, RIUP, ZW,

·       digitalizacja dokumentów,

·       archiwizacja dokumentów, digitalizacja, brakowanie,

·       działania informatyczne w BP (serwery, łącza, wymiany dysków, bieżący mały serwis)

·       działania marketingowe i informacyjne (dla KGW, Dzień Sołtysa, Bitwa Regionów i wiele innych), pozyskiwanie danych (zboża i kukurydza itp.)

Planowane działania:

·       nawozy 25.04 - 31.05 (termin z 2022),

·       materiał siewny 25.05 - 25-06 (termin z 2022),

·       Rozwój Małych Gospodarstw i inne działania premiowe- sierpień,

·       klęska suszy,

·       rozpoczęcie kontroli kompletności.

Będzie strajk pracowników ARiMR?

- Nie zauważamy chęci współpracy i empatii u Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej. Nie podjęto żadnych działań dla poprawy warunków pracy podległych pracowników. Informowano o sytuacji panującej wewnątrz ARiMR wielokrotnie pracodawcę, zarówno podczas negocjacji, rokowań czy mediacji, przedstawiając dane, które związki pozyskują we własnym zakresie i na podstawie własnych badań poprzez ankiety, monitoring zgłoszeń oraz stały kontakt z pracownikami – napisali szefowie organizacji związkowych.

W związku z narastającymi problemami i bardzo trudną sytuacją finansową pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NSZZ „Solidarność” i NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP będące w sporze zbiorowym podjęły decyzję o zakończeniu etapu mediacji poprzez złożenie protokołu rozbieżności i zdecydowały o rozpoczęciu procedury umożliwiającej przeprowadzenie strajku.

wk
Fot. archiwum TAP Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)