StoryEditor

Dopłaty 2023 – Kończą się nabory. UWAGA nie przegap i złóż wniosek!

Do 31 lipca trwają trzy nabory wniosków o dopłaty: dla producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali ziarno po 14 kwietnia br., dla producentów kukurydzy, żyta jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku oraz do nawozów. Sprawdź, jakie dopłaty możesz otrzymać i jak złożyć wniosek!
26.07.2023., 13:07h

Nabór na dopłaty dla producentów pszenicy i gryki

Początkowo czas sprzedaży ziaren miał trwać do 30 czerwca, termin został jednak wydłużony do 15 lipca, choć potrzebna jest jeszcze zgoda KE.
Dopłata jest dla tych producentów pszenicy lub gryki, którzy w 2022 r. składali wniosek o dopłaty bezpośrednie. Muszą oni wykazać uprawę tych roślin (na powierzchni maksymalnie 300 ha) oraz ich sprzedaż w terminie od 15 kwietnia do 15 lipca br.

Zobacz także: Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023. Jakie są nowe stawki, zasady, terminy składania wniosków i wypłaty pieniędzy?

Nabywcą musi być: podmiot, który został uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim lub podmiot, który prowadzi produkcję zwierzęcą. Wymagane jest potwierdzenie na fakturze VAT, jej duplikacie lub fakturze VAT RR.

Jaka jest kwota dopłat dla producentów gryki i pszenicy?

Kwota dopłaty jest zróżnicowana: przy pszenicy ważny jest termin sprzedaży, przy gryce – ważne jest województwo, w którym prowadzone jest gospodarstwo:
  • 2 200 zł/ha pszenicy – dla sprzedaży między 15 kwietnia a 14 maja 2023 r.;
  • 3 025 zł/ha pszenicy – dla sprzedaży między 15 maja a 15 lipca 2023 r.;
  • 875 zł/ha gryki – województwo lubelskie i podkarpackie;
  • 805 zł/ha gryki – województwo małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podlaskie;
  • 700 zł/ha – pozostałe województwa.

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

O wsparcie mogą starać się także spółdzielnie produkcji rolnej oraz rolników. Muszą jednak przejść specjalne badanie w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenie wniosku. Limit dofinansowania jest obliczany jako iloczyn liczby jej członków oraz powierzchnia 300 ha. 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski składamy w biurach powiatowych ARiMR: bezpośrednio, przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel lub rejestrowaną przesyłką.
W puli znajduje się 2 mld zł, jednak zapewniono, że każdy dostanie pomoc – dla nikogo nie zabraknie pieniędzy, w razie potrzeby pula zostanie zwiększona.
Dotychczas wpłynęło prawie 111 tys. wniosków.

Nabór wniosków o dopłaty dla producentów kukurydzy, żyta jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku

Pomoc przyznawana jest tym, którzy: ponieśli straty spowodowane zwiększonym importem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy, w 2022 r. złożyli wniosek o płatności bezpośrednie z deklaracją uprawy jednego z typu zboża lub nasion oleistych, posiadają numer identyfikacyjny. W razie śmierci rolnika w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana na wniosek małżonka – wówczas czas na przesłanie dokumentów trwa do 10 września 2023 r. 

Płatności ekologiczne – NOWE przepisy i konieczne ZMIANY w złożonych już wnioskach!

Maksymalna powierzchnia upraw wynosi 300 ha. Sprzedaż żyta jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku musiała odbyć się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 15 lipca 2023 r., a kukurydzy – od 15 kwietnia do 15 lipca. Jeden z gatunków roślin należy sprzedać podmiotom, które prowadzą działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa lub tym, które prowadzą produkcję zwierzęcą. Transakcja musi zostać potwierdzona fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania w przypadku zbóż (poza kukurydzą) oraz nasion oleistych nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz iloczynu stawki i powierzchni, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika: 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta, 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku czy rzepiku. 

Podobnie jest w przypadku kukurydzy. Wsparcie nie może być wyższe od iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi przyznano pomoc krajową, oraz iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7. Stawki pomocy zależą, poza gatunkiem, od województwa. O wsparcie mogą również starać się spółdzielnie produkcji rolnej lub rolników. Wtedy maksymalna powierzchnia nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha powierzchni. Aby zastosować zwiększony limit spółdzielnia musi poddać się badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Dopłaty do silosów 2023 – budowa i montaż silosów zbożowych. Ministerstwo nie zmieni zasad?


Dofinansowania nie otrzymają ci, którzy są jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzeniem produkcji zwierzęcej w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż lub nasion oleistych przez niego zakupione.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek można składać jedynie przez PUE ARiMR. 
Na razie wpłynęło 118 tys. wniosków.

Nabór na dopłaty do nawozów

Nabór miał trwać do 14 lipca, jednak został wydłużony do 31 lipca br.  opłata obejmuje nawozy mineralne, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Wydłużony zostanie także termin zakupu – wsparcie otrzymają ci, którzy realizowali transakcję między 16 maja 2022 r. a 15 maja br. Zmiany te także czekają na zgodę KE. 

Dla kogo dopłaty do nawozów?

Pomoc jest przyznawana producentom rolnym, którzy mają mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Wsparcie finansowe jest związane z zagrożeniem utraty płynności finansowej z powodu wojny w Ukrainie.


Zobacz także: Dopłaty do nawozów 2023: przejęcie gospodarstwa, po dacie zakupu nawozów. Rolnicy wyłączeni z otrzymania wsparcia?


Wymagane jest: złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r., numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Należy dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Wysokość dopłat do nawozów

Wysokość przyznawanej płatności zależy od powierzchni rolnej i typu: uprawa rolna – 500 zł/ha, łąki i pastwiska – 250 zł/ha. Ustala się również iloczyn: liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego z Biuletynu Informacji Publicznej MRiRW. Otrzymane wyniki porównuje się – mniejsza z kwot jest tą, którą otrzyma rolnik.  Jeśli zapotrzebowanie przekroczy 4,7 mld zł zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Wniosek o dopłaty do nawozów – NOWY wniosek

Wnioski można dostarczać tak jak w dopłatach dla producentów pszenicy i gryki. W przypadkach składania wniosków przez platformę ePUAP, za pośrednictwem usługi mObywatel i przesyłką rejestrowaną ważna jest data nadania. Przypominamy również o NOWYM wniosku.  Wpłynęło do tej pory ponad 317 tys. wniosków.


Teresa Karwacka
fot: envato.elements
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 13:36