StoryEditor

Dopłaty z ARiMR. Ile wniosków złożyli rolnicy w trwających naborach?

Sytuacja kryzysowa w rolnictwie skłoniła rząd do ogłoszenie wielu programów pomocowych finansowanych zarówno z budżetu krajowego, jak i unijnego. Pojawiły się nowe nabory wniosków o wsparcie, które nakładają się standardowe kampanie przyjmowania dokumentów. Sprawdźmy jak przebiegają wszystkie aktualne nabory w ARiMR.
08.06.2023., 10:06h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa standardowo w tym okresie przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie. W ostatnich latach ostateczny termin ich przyjmowania był wydłużany z 15 maja do 15 czerwca, a w tym roku aż do 30 czerwca. Do 25 czerwca rolnicy mogą także składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego lub sadzeniowego. Ale pojawiło się kilka dodatkowych naborów wniosków o wsparcie w związku z trudną sytuacją w rolnictwie, będącą konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków gospodarczych.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok


W tym roku po raz kolejny ARiMR przyjmuje od rolników wnioski o dopłaty bezpośrednie tylko w postaci elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus. Do 7 czerwca do Agencji wpłynęło 901 tys. wniosków o przyznanie tych płatności. Jak mówił w rozmowie z nami kilka dni temu wiceprezes ARiMR Ryszard Zarudzki, ok. 40% złożonych przez rolników wniosków uwzględnia ekoschematy.
Przypomnijmy, że w ramach jednego wniosku o przyznanie dopłat za 2023 rok można ubiegać się o:

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
 • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
 • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).
Agencja także kończy wypłatę dopłat bezpośrednich za 2022 rok (ostateczny termin mija 30 czerwca br.). Do 7 czerwca przekazano rolnikom 20 mld zł, z czego 16,75 mld zł to płatności bezpośrednie, a 3,25 mld zł to płatności obszarowe z PROW na lata 2014-2020. W 2022 roku wnioski o to wsparcie złożyło 1,265 mln rolników.

Wnioski o dopłaty do kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku


Od 1 czerwca br. trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat producentom zbóż (żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych), kukurydzy, rzepaku i rzepiku . W ciągu pierwszego tygodnia naboru do ARiMR trafiło drogą elektroniczną (tylko tak można aplikować o wsparcie) 11 tys. wniosków. 

Przypomnijmy, że przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem);
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.
O szczegółowych warunkach przyznawania i naliczania tej pomocy pisaliśmy już kilkukrotnie. 


Wnioski o dopłaty do kukurydzy, pszenicy i gryki


Od 14 kwietnia br. trwa także nabór wniosków o przyznanie dopłat producentom pszenicy, kukurydzy i gryki. Jak informował minister rolnictwa Robert Telus podczas piątkowego briefingu prasowego, do 7 czerwca złożono ich w ARiMR ponad 48 tys. Te wnioski można składać do 30 czerwca br. Szczegółowe warunki przyznania tej pomocy można sprawdzić w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Kilka dni temu podczas rozmowy z Karolem Bujoczkiem, redaktorem naczelnym top agrar Polska minister rolnictwa Robert Telus zapewniał, że wszyscy rolnicy otrzymają dopłaty w pełnej wysokości i nie będzie stosowany współczynnik korygujący.Wnioski o dopłaty do budowy silosów i magazynów zbożowych


Kolejny nabór wniosków, który trwa w ARiMR dotyczy wsparcia do budowy silosów i magazynów na zboża. Od 5 do 7 czerwca br. do Agencji drogą elektroniczną (tylko tak można składać te wnioski) wpłynęło 2,5 tys. wniosków na kwotę 108 mln zł. Wnioskodawcy mogą otrzymać od 50 do 60 tys. zł wsparcia na taką inwestycję. 

Przypomnijmy, że o te pieniądze mogą się starać rolnicy, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie i muszą mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję. Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np.: wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu.

Więcej o szczegółowych warunkach tego wsparcia przeczytasz w jednym z naszych artykułów. 

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego i sadzeniowego


25 maja br. ARiMR uruchomiła także nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Potrwa on do 25 czerwca br. W ramach tego wsparcia można ubiegać się o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W zeszłym roku rolnicy złożyli ok. 65 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego. W tym roku ARiMR nie podała jeszcze cząstkowych danych. 

O szczegółowych warunkach przyznawania tych dopłat przeczytasz w naszym artykule. 

Wnioski o dopłaty do zbóż i nawozów oraz niskooprocentowane kredyty dla rolników

Już w przyszłym tygodniu (12 - 16 czerwca br.) ARiMR ma rozpocząć przyjmowanie wniosków o kolejne formy wsparcia kryzysowego dla rolników. Rolnicy będą mogli wnioskować o 

 • dopłaty do pszenicy lub gryki sprzedanej w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Wnioski o tę pomoc będzie można składać do 31 lipca 2023 r..
 • dopłaty do nawozów mineralnych zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. Wnioski o tę pomoc będzie można składać do 14 lipca 2023 r.; po tym terminie będą wydawane decyzje i wypłacana będzie pomoc rolnikom.

Niebawem mają się też pojawić w komercyjnych bankach niskooprocentowane kredyty dla rolników.

- To program przeznaczony dla rolników, którzy mają gospodarstwa do 50 ha, będą mogli wziąć kredyt do 100 tys. zł na 36 miesięcy, drugi próg to 50-100 ha kredyt na 200 tys. zł na 48 miesięcy. Ci rolnicy, którzy mają gospodarstwa powyżej 100 ha, mogą się ubiegać o 400 tys. na 60 miesięcy. Różnice dopłaca państwo, z naszego budżetu krajowego. Ta różnica jest szacowana na 1,5 mln zł – mówił podczas środowego briefingu prasowego minister Robert Telus.

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ. 

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 00:49