Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dofinansowanie na fotowoltaikę i pompy ciepła dla rolników zatwierdzone w Brukseli!

Obrazek

Komisja Europejska zatwierdziła właśnie pakiet postulowanych przez stronę polską zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wprowadzony został dodatkowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”, jak również zatwierdzone zostały zmiany w ramach wspomnianej operacji. Brzmi zawile, niemniej jednak w obu przypadkach rolnicy mogą liczyć na naprawdę duże wsparcie finansowe.

Karol Pomeranek9 października 2022, 08:00

Dofinansowanie dla rolników na fotowoltaikę i pompy ciepła

A więc po kolei. W ramach nowego obszaru FZielona energia w gospodarstwie rolnym” rolnik będzie mógł uzyskać dofinansowanie kosztów zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią. Jak również kosztów zakupu samej pompy ciepła – o ile tylko będzie ona stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego.

Ponadto finansowane będą wydatki okołoinwestycyjne, takie jak koszty montażu samej instalacji, koszty przygotowania dokumentacji technicznej czy nawet koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego.

Jak zaznacza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.
Samo dofinansowanie będzie mogło zaś pokryć do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie z obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” z PROW 2014-2020 zostanie wkrótce ogłoszony przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyższe dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych

To nie koniec dobrych wiadomości dla rolników. Komisja wydała też pozytywną decyzję w sprawie zmian zgłoszonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym samym podwyższone zostały m.in. kwoty i stawki wsparcia dla działania „Inwestycje w środki trwałe” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W tym przypadku wsparcie jest przyznawane w szczególności na inwestycje związane z: 

  • budową, przebudową, modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej
  • zakupem maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej
  • budową albo zakupem elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Na mocy znowelizowanych przepisów zwiększone zostały kwoty pomocy z 900 tys. zł do 1 mln zł (obszar A – rozwój produkcji prosiąt), a także z 500 tys. zł do 600 tys. zł (obszary B-D; B – rozwój produkcji mleka krowiego; C – rozwój produkcji bydła mięsnego; D – operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu).

Jednocześnie zaznaczono, iż w przypadku obszarów B-D wsparcie na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć kwoty 250 tys. zł.
źródło: MRiRW
fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)