Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Modernizacja gospodarstw rolnych: wyższa kwota wsparcia i nowy obszar w PROW!

Obrazek

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wniosek do MRiRW o zwiększenie kwoty wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Resort zapowiedział podwyższenie finansowania oraz dodatkowy, nowy obszar wsparcia PROW 2014-2020 związany z OZE. Jakie stawki proponuje MRiRW?

Aneta Lewandowska10 maja 2022, 14:41

Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie ma zwiększyć rentowność gospodarstw w obszarach:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
  • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
  • nawodnienia w gospodarstwie rolnym (obszar E).

Warunkiem w obszarach A-D jest wzrost wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, co najmniej o 10% w porównaniu do roku bazowego w ciągu 5 lat od dnia przyznania pomocy (nie dotyczy wsparcia w obszarze E).

Możliwe wsparcie to 60% kosztów w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek KRIR w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia na "Modernizację"

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła wniosek do MRiRW w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia w obszarze D do 400 tys. zł, w tym dla inwestycji już zrealizowanych, oraz ogłoszenia naboru ciągłego dla „Modernizacji”.

Ministerstwo odpowiada, że przygotowało propozycje zmiany PROW 2014-2020, dotyczące m.in. zmian w działaniu M04 „Inwestycje w środki trwałe", w poddziałaniu 4.1. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”: dodanie nowego obszaru wsparcia, zwiększenie kwoty pomocy oraz zmian Planu finansowego PROW 2014—2020.

Zwiększenie kwoty pomocy

Proponowana kwota pomocy w obszarach A-D zwiększyłaby się do poziomu:

  • 1 000 000 zł — w ramach obszaru a (wcześniej: 900 000 zł),
  • 600 000 zł —w ramach obszarów b-d (wcześniej 500 000 zł),

Jednocześnie na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją, adaptacją budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych, kwota pomocy nie może przekroczyć 250 000 zł (wcześniej: 200 tys. zł).

„Proponując podwyższenie kwoty pomocy uwzględniono wzrost cen odnotowany w ostatnich latach, za które są dostępne dane oraz wyniki analizy działań podejmowanych przez beneficjentów „Modernizacji gospodarstw rolnych” od 18 kwietnia 2020 r., tj. od momentu, gdy wprowadzono możliwość zmiany umowy w zakresie m.in. podwyższenia kwoty umowy” pisze resort rolnictwa.

Dodatkowe, wolne środki

Ministerstwo dodaje, że w budżecie „Modernizacji" pozostanie kilkadziesiąt mln euro, które mogliby otrzymać rolnicy. Te dodatkowe środki, wynoszące ok. 80 mln euro, pozwoliłyby na uruchomienie nowego obszaru wsparcia (F): „Modernizacja gospodarstw rolnych — wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią.”

Mimo zwiększenia kwoty pomocy, resort rolnictwa nie przychylił się do wniosku KRIR.

„Ze względu na ostatni etap wdrażania PROW 2014-2020 obecnie nie planuje się uruchomienia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach obszaru D. Dlatego nie ma uzasadnienia rozważanie zmiany trybu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego obszaru" czytamy w uzasadnieniu decyzji MRiRW.

Nabór wniosków trwa!

Rolnicy mogą składać wnioski jednocześnie w dwóch obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 maja 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Szczegóły znajdziecie tutaj.

oprac. al na podst. KRIR
fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)