StoryEditor

Rolnictwo regeneracyjne i kredyty węglowe - sprawdź, czy wiesz, co stoi za tymi pojęciami

Choć prawie 40% badanych rolników prawidłowo kojarzy rolnictwo regeneracyjne z ochroną środowiska, poprawą właściwości gleby czy redukcją gazów cieplarnianych, sam termin jest mało popularny. Podobnie zresztą jak „kredyty węglowe”. To wnioski z ostatniego badania rolników autorstwa firmy badawczej Martin & Jacob.
26.09.2022., 12:09h

Termin „rolnictwo regeneracyjne” mało znany rolnikom

Dokładnie 38% procent rolników biorących udział w badaniu, zleconym przez Bank BNP Paribas – jak czytamy w komunikacie – nie wie, czym jest rolnictwo regeneracyjne, choć podobna liczba badanych prawidłowo kojarzy je z ochroną środowiska, poprawą właściwości gleby oraz redukcją gazów cieplarnianych

rolnictwo_regeneratywne_raport_z_badania-07 skojarzenia z rolnictwem regeneratywnym

Jak przyznają autorzy badania, pokazało ono jednocześnie, że choć polscy producenci nie mają pogłębionej wiedzy na temat rolnictwa regeneracyjnego, to zgodne z nim sposoby uprawy są im dobrze znane. 

rolnictwo_regeneratywne_raport_z_badania-10 zainteresowanie przejęciem na regeneratywny model produkcji

Praktyki regeneracyjne stosuje 1/3 badanych rolników

– Jak się okazuje, aż 7 z 14 wymienianych przez Komisję Europejską praktyk regeneracyjnych jest stosowanych przez więcej niż 1/3 z nich. Najczęściej spotykany jest płodozmian, który stosuje aż 64% respondentów. Inne częste praktyki to: wapnowanie gleby, zagospodarowanie resztek pożniwnych, utrzymanie stałych użytków zielonych, racjonalna gospodarka nawozami, szybkie przyorywanie nawozów naturalnych oraz utrzymanie pokrywy roślinnej i międzyplonu – wylicza Izabela Tworzydło, rzeczniczka prasowa BNP Paribas Bank Polska.

rolnictwo_regeneratywne_raport_z_badania-14 powody stosowania wybranych praktyk rolnych

Kredyty węglowe mało znane wśród badanych rolników

Jak wynika ponadto z badania pt. „Postrzeganie rolnictwa regeneracyjnego w Polsce”, zagadnienie „kredyty węglowe” jest dziś praktycznie zupełnie nieznane polskim producentom rolnym

– Aż 57% z nich, nigdy nie zetknęło się z tym pojęciem, a jedynie 8% deklaruje, że wie, co ono oznacza. W tej ostatniej grupie tylko 1/3 badanych podała właściwą definicję wskazując, że jest to prawo do sprzedaży 1 tony pochłoniętego przez glebę CO2 – czytamy w raporcie.

Jak podkreślają autorzy, jeśli producent rolny potwierdzi odpowiednim certyfikatem, że ziemia, którą uprawia, ma zdolność wiązania CO2, każdą tonę wychwyconego z atmosfery dwutlenku węgla będzie mógł sprzedać w postaci papieru wartościowego nazwanego kredytem węglowym.

rolnictwo_regeneratywne_raport_z_badania-04 znajmomość pojęcia kredyt węglowy

Rolnictwo regeneracyjne i kredyty węglowe. W Polsce brakuje źródeł wiedzy!

Michał Siwek, dyrektor departamentu Międzynarodowego Food & Agri Hub w Banku BNP Paribas przyznaje, że trudno o powszechną wiedzę na temat rolnictwa regeneracyjnego i kredytów węglowych w sytuacji, gdy w Polsce brakuje źródeł wiedzy na ten temat

– Tylko 6% rolników i producentów rolnych ocenia dostęp do takich informacji jako wystraczający. Z drugiej strony aż 34% właścicieli ziemskich jest zainteresowanych tematyką rolnictwa regeneracyjnego. Szczególnie widoczne jest to wśród posiadaczy gospodarstw powyżej 100 ha, gdzie odsetek sięga 48%. Brak informacji, to podstawowa bariera dla upowszechniania się praktyk regeneracyjnych, którą chcemy jako bank zniwelować poprzez nasze projekty edukacyjne – zauważa.

rolnictwo_regeneratywne_raport_z_badania-09 ocena stopnia dostępności informacji

fot. Pixabay
grafiki: BNP Paribas
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 03:24